ACP | Politievakbond ACP

Onderhandelaarsakkoord AOW/pensioen

Laat ik vooropstellen dat het akkoord inhoudelijk nog verder moeten worden uitgewerkt. Dat brengt collega?s sterk aan het twijfelen. Ik begrijp die twijfel goed, want het is een zeer belangrijk onderwerp voor de politiesector. Daarbij komt dat de inhoud vaak technisch moeilijk en ondoorzichtig is. Een ophoging van de AOW, zoals is voorgesteld, is acceptabel en gezien de stijgende levensverwachting onontkoombaar. Vanuit solidair perspectief is dit ook aanvaardbaar. Daar zijn veel van onze leden het mee eens. De lastenstijgingen kunnen namelijk niet alleen worden neergelegd bij de jongere generaties. De koppeling die in het onderhandelaarsakkoord wordt gemaakt tussen ophoging van de AOW en ophoging van de pensioenen kan echter niet op instemming rekenen. Verschillende leden vinden het bijvoorbeeld onterecht dat het beleggingsrisico en de risico?s op de financiële markten te eenzijdig bij de werknemers worden neergelegd. Dit terwijl de werkgevers de zekerheid van een maximale pensioenpremie krijgen.

Verder wordt het ontbreken van een regeling voor zware beroepen onoverkomelijk geacht, omdat veel functies bij de politie slijtend zijn. Fit en gezond de eindstreep halen met verantwoord en voldoende (passend) werk is een absolute noodzaak. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt in het najaar. Dat is overigens ook afgesproken in onze CAO en de ?packagedeal?. Ik wil u tot slot nog twee reacties van uw collega?s meegeven. Eén van hen zei het volgende over het onderhandelaarsakkoord: ?Solidariteit tussen en binnen generaties is prima. Ik zie ook wel in dat de AOW-leeftijd omhoog moet. Maar, de ingreep die nu in het aanvullend pensioen wordt voorgesteld en het ontbreken van een regeling voor zware beroepen, is voor mij een brug te ver. De politieman- of vrouw verdient beter. Daarom zeg ik nee tegen het akkoord, tenzij een aantal harde afspraken op het gebied van gezond (door)werken worden gemaakt die bij onze sector(en) passen.?

?Kortom?, zo liet een andere collega duidelijk aan ons weten, ?het AOW-deel is akkoord, maar ten aanzien van het aanvullend pensioen geven wij geen premie weg. Er moet eerst een goede en heldere arbeidsmarkt- en pensioendeal komen! Daarbij hoort een adequate regeling voor zware beroepen en niet een vage flexibiliteitregeling, waarbij je nog maar moet afwachten of er straks in de politiesector voldoende (financiële) ruimte is.?

De input van onze leden leggen wij voor aan ons bondsbestuur. Zij zal mede op basis daarvan op 8 juli een besluit nemen over het akkoord. U kunt ook tot 7 juli uw mening kenbaar maken op onze website. Ga daarvoor naar acp.nl/uitleg

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.