ACP | Politievakbond ACP

Onvermijdelijk maar onverteerbaar

Door: Gerrit van de Kamp

VVD-Kamerlid Wiersma zei afgelopen weekend in het radioprogramma ‘Kamerbreed’ dat een beroep niet minder zwaar wordt als je vijf jaar eerder kunt stoppen met werken. De reacties op Twitter waren vanzelfsprekend niet van de lucht. Collega’s uit verschillende sectoren nodigden hem van harte uit om eens een dienst mee te draaien. Uit de reacties op sociale media over onderwerpen rond pensioen of eerder stoppen met werken, blijkt wederom dat politiemensen en veel andere werknemers worstelen met de gevolgen van de verhoogde AOW-leeftijd en de effecten daarvan op hun pensioen. Wij hebben dat politieke besluit destijds aangevochten en herhaaldelijk gewezen op de consequenties.

Op sociale media volgden ook de nodige reacties op het nieuws over de voorgenomen aanpassingen in de ABP-pensioenregeling. Het kabinet bezuinigde de afgelopen jaren miljarden op de sociale zekerheid en versoberde de pensioenvoorzieningen. Dat beleid leidde tot vele wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving, waardoor de complexiteit van de ABP-pensioenregeling is toegenomen en de regeling onuitvoerbaar dreigt te worden. Daarom moet het pensioenfonds, dat onder toezicht staat van de Nederlandsche Bank, maatregelen nemen zoals vorig jaar ook aangekondigd. Als de ABP-pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 bovendien niet aan de nieuwe voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, dan kan dat het fonds veel geld kosten aan opgelegde fiscale boetes. Indirect zijn daar ook de werkgevers en werknemers de dupe van.

Vertegenwoordigers van het pensioenfonds, de overheidswerkgevers en -werknemers zijn om die reden met elkaar om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen. De onderhandelaars namens het overheidspersoneel, waaronder ook politiemensen, hebben er alles aan gedaan om verdere versobering zoveel mogelijk te beperken. Het ABP is genoodzaakt om wijzigingen door te voeren. Daar kunnen wij helaas niet omheen. Dat is de realiteit. Geen overeenstemming tussen de onderhandelende partijen betekent dat de gevolgen voor collega’s nog nadeliger kunnen uitpakken. In dat geval neemt het ABP-bestuur zelf een besluit waar je dan geen enkele invloed meer op hebt. Dat willen wij te allen tijde voorkomen. Op zo’n moment is het kiezen tussen twee kwaden. Het bondsbestuur is ervan overtuigd dat de enige verstandige keuze is om in te stemmen met de voorgenomen aanpassingen. Nee zeggen lost in dit geval niets op.

Ja, de pensioenen zijn de afgelopen jaren versoberd en vroegpensioenregelingen zijn de nek omgedraaid. Daar hebben de bonden zich steeds fel tegen verzet. De laatste twee halsstarrige kabinetten daarentegen weken niet af van bezuinigingsmaatregelen. De crisis moest worden aangepakt. Op dat moment was er niet of nauwelijks verzet vanuit de samenleving. Nu de effecten van politieke besluiten direct voelbaar zijn, lijkt de weerstand vanuit burgers pas toe te nemen. Begrijpelijk. Maar voor de politiek is deze discussie gesloten. Er moet dus heel wat gebeuren willen wij de politiek zover krijgen om de huidige wetgeving aan te passen. Wij gaan er, gelet op de kritische reacties, vanuit dat wij tegen die tijd een beroep kunnen doen op al onze leden om de politiek tot andere inzichten te brengen.

Wij snappen dat het onverteerbaar is voor collega’s dat ze langer moeten doorwerken en de consequenties van kabinetsbeleid inmiddels ook in hun portemonnee voelen. Het maakt het er ook niet makkelijker op voor collega’s dat zij hier zelf weinig tot geen invloed op hebben, terwijl beslissingen van buitenaf van directe invloed zijn op het geld waar een ieder hard voor werkt én hun perspectief op de langere termijn. Daar sluiten wij als bond zeker de ogen niet voor.

Terugkomend op het politievak als zwaar beroep. Wij oefenen voortdurend flink druk uit op de politiek voor een fatsoenlijke pensioenregeling voor politiemensen. Voor ons bestaat er geen enkele twijfel over dat het politievak een zwaar beroep is met hoge risico’s. Wij zien steeds vaker dat het moeilijker wordt voor collega’s om gezond de eindstreep te halen. Dat maakt het gerechtvaardigd dat politiemensen in de toekomst weer mogelijkheden krijgen om eerder te stoppen met werken. Daar blijven wij ons voor inzetten. Ook de vorming van het nieuwe kabinet grijpen wij weer aan om de politiek daarvan te overtuigen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.