ACP | Politievakbond ACP

Onverteerbaar

Het is goed dat de rol van de korpsbeheerders nadrukkelijk onderzocht is. De conclusies zijn hard en roepen om een oplossing. Voor de ACP is dit het meest cruciale en fundamentele punt van het onderzoek. De ACP is vanaf de oprichting kritisch geweest over de rol en de verantwoordelijkheden van de korpsbeheerders bij de oprichting van de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Vanaf het begin af aan was er bij ons twijfel over of het op afstand aansturen van zo?n cruciaal bedrijfsonderdeel wel werkt. Wij stonden hierin niet alleen. Niet voor niets ondersteunde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dit sturingsmodel niet. Het ging hierbij uitdrukkelijk om een keuze van het KBB.
Uit het IOOV-onderzoek blijkt dat de keuze voor het sturingsmodel slecht was. Dit verbaast ons niet en sluit aan bij de beelden, geluiden en feiten die wij in de loop van de jaren hebben verzameld. De vraag is nu hoe de korpsbeheerders hun verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie. Vooral ook omdat de gevolgen groot zijn. De rekening voor een falend sturingsmodel komt te liggen bij u en collega?s. Niet alleen omdat de systemen onvoldoende gebruiksvriendelijk zijn. Ook financieel lopen de kosten op en is er sprake van stevige desinvesteringen. Tegelijkertijd loopt de druk op de roosters op en staat de financiële positie van de korpsen onder druk. Ik vind het onverteerbaar dat medewerkers de rekening betalen voor een falend sturingsmodel.
Willen we de problemen echt oplossen, dan moet de oorzaak bij de kern aangepakt worden. Alleen de symptomen aanpakken is niet genoeg. Volgens ons ligt de oplossing in de nieuwe politiewet. De sturing op dit soort cruciale onderdelen van het politiebedrijf moet gekoppeld worden aan een verantwoordelijk minister. Het sturingsmodel met korpsbeheerders op beheersniveau blijkt niet te passen in een dergelijke organisatiestructuur. Ook gekeken naar de toekomst, is het belangrijk dat dit probleem wordt opgelost. Er is nu besloten om een Politiedienstencentrum (PDC) met hetzelfde sturingsmodel op te richten. Wij zijn er echter absoluut geen voorstander van dat ditzelfde sturingsmodel gehandhaafd wordt. Het risico dat de geschiedenis zich gaat herhalen is levensgroot. Dit is niet in het belang van de politieorganisatie, collega?s en burgers.
Wij hebben er in onze brief aan de informateurs dan ook op aangedrongen ook op dit punt de politiewet te wijzigen. In de komende maanden zullen wij zowel de minister van BZK en Justitie als de Tweede Kamer oproepen om een dergelijk deblace in de toekomst te voorkomen en politieke stappen te zetten.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.