Stichting Samenwerkende Nederlandse Politievakorganisaties (SSNP)

SSNP logo - Stichting Samenwerkende Nederlandse PolitievakorganisatiesACP, ANPV en  Equipe werken formeel samen in de Stichting Samenwerkende Nederlandse Politievakorganisaties (SSNP).

De stichting, die op 27 maart 2019 opgericht is, maakt samenwerken tussen de verschillende politievakorganisaties formeel. Toch blijven de drie verschillende verenigingen Equipe, ACP en ANPV herkenbaar en leidend.

Doel SSNP

Als drie vakbonden delen we dat we het beste willen voor onze leden, politiemensen. Samen streven we naar een vitaal politievak en een vitale professional die het werk uitvoert. Als doel hebben we geformuleerd:

In een steeds complexere wereld samen de belangen van politiemensen langs de lijnen van het vak optimaal en herkenbaar behartigen. Op zo’n manier dat er ruimte blijft voor elke individuele organisatie en we samenwerken waar het meerwaarde biedt.

Achtergrond samenwerking in SSNP

De wereld verandert en samenwerken is de enige manier voor organisaties om invloed te kunnen blijven uitoefenen. Binnen de politie, maar ook binnen het veiligheidsdomein. Er is één nationale politie, we zien nationaal en internationaal dat er steeds meer wordt samengewerkt binnen de sector veiligheid.

Maar ook dat arbeidsvoorwaarden en rechtspositie steeds complexer worden. Om al die trends het hoofd te bieden en daarmee op te komen voor de belangen van onze achterban, is het belangrijk samen te werken. Belangrijke thema’s zijn hierbij:

  • zorg voor de mens achter het uniform
  • onderwijs
  • erkenning en waardering
  • vergrijzing en vergroening
  • ICT

 

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan