ACP | Politievakbond ACP

Reflectie

In de afgelopen 48 uur heb ik de grote hoeveelheid reacties gelezen op onze site. In veel berichten lees ik teleurstelling en of boosheid over het proces en het uiteindelijke voorstel van de minister. Ook lees ik reacties van collega?s die positiever naar de inhoud van het voorstel van de minister kijken. Vanuit de verschillende invalshoeken van mensen is voor alle reacties wat te zeggen.
Zoals steeds door ons gezegd: ?DE ACP-LEDEN BEPALEN OF WIJ AKKOORD GAAN MET HET VOORSTEL VAN DE MINISTER OF NIET?.
Ik roep daarom ALLE leden op om naar de ledenvergaderingen te komen. Iedereen krijgt daar de gelegenheid om zijn mening te geven en te stemmen. De vakbondsdemocratie zal uiteindelijk bepalen op welke wijze de ACP met het voorstel van de minister om zal gaan. Met andere woorden: het is een besluit van ons ALLEMAAL.
Vooruitlopend op deze ledenraadplegingen is het wat mij zelf betreft tijd voor reflectie op de afgelopen periode. Ik nodig u uit om dit met mij te doen.
Bijna 6 maanden geleden zijn wij begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de politie. De Algemene Ledenvergadering van de ACP had onze inzet voor de nieuwe CAO in juni al vastgesteld. Wat kwam vervolgens aan de orde? De periode van onderhandelen. De acties in december en januari, gericht en zichtbaar. De periode van verkenningen, zonder resultaat. De bemiddeling in Doorn ? het voorstel van de minister wordt afgewezen. Opnieuw onderhandelen op 7 maart waarbij blijkt dat het voorstel van de minister aanzienlijk meer geld bevat (generiek beschikbaar gesteld). Het tegenvoorstel van de vakbonden ? geen resultaat. Dan op 11 maart de laatste gezamenlijke poging van de vakbonden: geen resultaat. Tenslotte wil de minister alleen een formeel bod doen indien de voorzitters op voorhand een onderhandelaarsakkoord tekenen. Daardoor zouden we het dus positief moeten voorleggen aan onze leden. Wij accepteren dat niet; het voorstel is niet van dien aard dat ik het positief wil voorleggen. Dus: wederom geen resultaat. Op 12 maart doet de minister hetzelfde voorstel, maar nu zonder de eis dat we er op voorhand een onderhandelaarsakkoord van moeten maken. Ons bondsbestuur besluit donderdag 13 maart dat de ACP het voorstel van de minister moet voorleggen aan onze leden. Daarbij zullen we niet positief, negatief of neutraal adviseren, maar de onderhandelaars zullen aangeven dat naar hun inschatting het maximaal haalbare is behaald.
Alle fases kosten enorm veel inzet van (kader)leden, bondsbestuurders en de medewerkers van ons ACP-werkapparaat. Door de leden wordt het gehele proces intensief gevolgd.
Samen met de andere bonden hebben we woensdag zorgvuldig naar onze positie gekeken. We hebben, op diverse manieren en acties enorm veel druk uitgeoefend op de minister, maar het kabinet geeft uitdrukkelijk aan dat de grenzen van het financiële budget zijn bereikt. Dat doet ons beslissen dat collectieve acties zoals we die tot nu toe hebben gevoerd, geen zin hebben. Tenzij die in een vorm van totale ontwrichting van onze samenleving worden gegoten. Maar mijns inziens past dat niet bij de politieorganisatie en ook niet bij de ACP. Bij de meeste collega?s is geen draagvlak voor zulke acties. Ik schat in dat we er ook de goodwill van de samenleving mee verspelen, net nu men begrip en respect heeft voor de positie van de politie. Nee. Het is tijd om nu onze leden in alle vrijheid mening en stem geven.
Als ACP hebben we van het begin tot het einde aan onze eisen vastgehouden als het gaat om geld en perspectief. Op het punt van perspectief durf ik te stellen dat onze eisen zijn gehaald. Ten aanzien van het inkomen hebben we een veer moeten laten. De vraag is nu of het voorstel in zijn totaliteit wel of niet in tegemoet komt aan onze eisen. Natuurlijk weet iedereen dat eisen niet betekent dat je alles voor de volle 100% krijgt, maar dat je ook iets moet geven of accepteren. De vraag aan u is of het voorstel van de minister aanvaardbaar is!!!!
Tot slot moet mij toch iets van het hart. Ik betreur het dat in de afgelopen periode bij oplopende emoties in nogal wat gevallen op de persoon is gespeeld. Dit geldt zowel ten aanzien van de minister als ten aanzien van collega-vakbondsbestuurders. Ondanks dat ik begrip heb voor de moeilijke positie van veel collega?s moet het gaan om het resultaat, namelijk een goede CAO voor iedereen bij de Nederlandse politie.
Tot ziens op de ledenraadplegingen,
Gerrit van de Kamp
17.24
De database van de website is vanmiddag gecrasht. Hierdoor waren wij even uit de lucht en zijn de eerdere reacties nu niet meer zichtbaar. excuses voor het ongemak.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.