ACP | Politievakbond ACP
Gerrit van de Kamp

Sigaar uit eigen doos

Door: Gerrit van de Kamp

Namens de politiebonden mocht ik vandaag het woord voeren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de aangenomen motie van Kamerleden Slob (CU) en Nijkamp (PvdA) over de vastgelopen CAO-onderhandelingen binnen de overheidssectoren zoals politie en defensie. Ook vertegenwoordigers van de vakcentrales FNV en CNV namen deel aan deze hoorzitting met als doel Kamerleden te informeren.

Voor mij zijn onder andere de volgende punten belangrijk als het gaat om ons CAO-conflict met minister Van der Steur/het kabinet:

  1. Politiemensen (en andere ambtenaren) droegen de afgelopen jaren loyaal en royaal bij aan het bestrijden van de economische en financiële crisis door vier jaar lang de 0-lijn te accepteren zonder dat dit heeft geleid tot grote arbeidsonrust.
  2. Het gaat steeds beter met de Nederlandse economie. Daarnaast spreekt het kabinet regelmatig lovende woorden uit over de moeilijke omstandigheden waaronder politiewerk wordt gedaan. Maar alle mooie woorden ten spijt, blijven daden vooralsnog achter. Dat is niet meer uit te leggen.
  3. Minister Dijsselbloem sprak over 2014 als een goed jaar voor de overheidsfinanciën. We hebben vanuit het idee dat we met elkaar (werknemers voorop) door de zure appel heen moesten bijten veel geaccepteerd. Maar waarvoor was dat nodig als het zo’n goed jaar was?
  4. De werkgever maakt mooie sier met ‘loonstijgingen’ door de vrijgevallen pensioenpremie terug te geven aan werknemers. Geld dat al van collega’s was. Daar komt bij dat ook in de werkgeversvoorstellen voor een nieuwe CAO voor politiemensen de ene na de andere sigaar uit eigen doos naar voren komt. Mooie woorden als modernisering van arbeidsvoorwaarden komen eigenlijk neer op het inleveren van bestaande arbeidsvoorwaarden die dan in de vorm van een inkomensverbetering worden teruggegeven. Denk aan leeftijdsdagen en het aantal vrije weekenden. De mate waarin de minister wil kunnen beschikken over medewerkers onder de noemer ‘flexibilisering’ betekent een aanslag op het privéleven van politiemensen.

Wat mij betreft staan twee dingen als een paal boven water. Het kabinet is niet transparant geweest over de beschikbare financiële middelen. Langzaam maar zeker ontstaat het beeld dat er op financieel vlak genoeg mogelijkheden zijn om de CAO-conflicten op te lossen maar dat de politiek ervoor kiest hier niets mee te doen. Hiermee verliest het kabinet als werkgever haar geloofwaardigheid onder de eigen werknemers. Werknemers die loyaal zijn en een forse inspanning en bijdrage leverden de afgelopen financieel zware jaren. Het is tijd dat het kabinet datgene wat zij zegt, de mooie woorden, omzet in daden.

Daarnaast zijn politiemensen het zat om een sigaar uit eigen doos voorgehouden te krijgen. Om dat te onderstrepen heb ik namens alle politiemensen een aantal dozen met sigaren uitgereikt om aan Minister Blok en Van der Steur te overhandigen tijdens het debat naar aanleiding van de motie van Kamerleden Slob en Nijkamp. Daarin wordt het kabinet opgeroepen de vastgelopen CAO-onderhandelingen vlot te trekken.

Zoals het nu op de politieke agenda van de Tweede Kamer staat, vindt het CAO-debat op woensdag 1 juli (van 18.00 tot 20.00 uur) plaats.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.