ACP | Politievakbond ACP

sponsoringNederlanders schenken, in tegenstelling tot inwoners van veel andere landen, relatief veel tijd, geld of een sportieve bijdrage aan goede doelen. Ook de ACP vindt het belangrijk haar leden te steunen in activiteiten voor het goede doel. Daarom biedt zij haar leden de mogelijkheid een sponsorverzoek in te dienen. Op deze manier wordt niet alleen de relatie versterkt tussen de vereniging en de leden maar ook tussen ACP-leden onderling.

Per jaar is een sponsorbedrag van € 5.000,- beschikbaar dat wordt verdeeld over vier kwartalen. In principe heeft elk verzoek een maximum sponsorbedrag van €100. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit kan het geval zijn als er een grote groep deelnemende ACP-leden is of als er als groep één aanvraag wordt ingediend. Per doel wordt maximaal 500,- uitgegeven. Het sponsorverzoek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemeen Secretaris die afweegt of het verzoek aan de voorwaarden voldoet en binnen het beschikbare budget past.

Voorwaarden

  • Verzoek is afkomstig van één of meerdere ACP-leden;
  • De ACP wordt actief en herkenbaar uitgedragen als sponsor;
  • Het betrokken lid legt achteraf verantwoording af voor het sponsorbedrag. Dit kan in de vorm van een blog (site), artikel (PB) of fotoreportage.

Stappenplan

  1. Download het aanvraagformulier sponsoring en stuur dit met (digitale) handtekening retour naar: communicatie@acp.nl of via post naar: Politievakbond ACP, o.v.v. team Marcom, Larikslaan 1, 3833 AM in Leusden.
  2. Binnen tien werkdagen ontvang je via e-mail een reactie van de ACP
  3. Als de sponsoraanvraag akkoord is, wordt het sponsorbedrag uiterlijk een week vóór het evenement overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.
  4. De ACP ontvangt na het evenement volgens afspraak een terugkoppeling.

Sponsorverhalen

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close