ACP | Politievakbond ACP

Veelgestelde vragen over Functieonderhoud

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen (faq) over Functieonderhoud.

Hoe werkt de regeling functieonderhoud?

Onlangs is een nieuwe regeling vervaardigd; de Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie. Zie hiervoor http://wetten.overheid.nl/BWBR0038360/2016-12-20. Deze regeling lijkt op de oude Regeling functieonderhoud. Wat zegt de nieuwe regeling functieonderhoud? Indien je een jaar lang een andere LFNP-functie opgedragen hebt gekregen (en deze opgedragen werkzaamheden feitelijk hebben verricht), dan kun je op grond van deze nieuwe regeling aangesteld worden in deze LFNP-functie. Er gelden een aantal vereisten:

 De feitelijke werkzaamheden die door jou zijn verricht moeten

  1. zijn opgedragen;
  2. gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot wijziging van de functie dan wel wijziging of toekenning van het werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit zijn verricht;
  3. wezenlijk afwijken van de huidige functie dan wel van een werkterrein, een aandachtsgebied of een specifieke functionaliteit van de ambtenaar, en
  4. niet van kennelijk tijdelijke aard zijn.

 Start termijn

De termijn van 1 jaar gaat in na de datum van het plaatsingsbesluit (dus vanaf 1 juli 2016). Op 1 juli 2016 zijn de definitieve plaatsingsbesluiten verzonden en hiermee komt vast te staan dat jij vanaf 1 juli 2016 LFNP-functie X uitvoert. Echter, als je kunt aantonen dat je in de periode 1 juli 2016 tot en met 1 juli 2017 aan bovenstaande vereisten voldoet, dan kan de werkgever je dus in de LFNP-functie aanstellen die overeenkomen met die van de opgedragen werkzaamheden. Het is wel van belang dat je de functieonderhoud pas na 1 juli 2017 aanvraagt. Pas vanaf 1 juli 2017 kun je aldus een aanvraag om functieonderhoud aanvragen.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.