ACP | Politievakbond ACP

Veelgestelde vragen over Tijdelijke tewerkstelling

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen (faq) over Tijdelijke tewerkstelling.

Hoe werkt het binnen de politie met tijdelijke tewerkstelling?

Op onze website hebben wij het volgende artikel geplaatst: https://www.acp.nl/nieuws/meeste-tijdelijke-tewerkstellingen-worden-vast/. In het artikel wordt aangegeven dat de omzetting naar vast enkel geldt voor collega’s die daartoe een verzoek heeft ingediend of bezwaar ingediend tijdens de reorganisatie. Als dit het geval is, en je voldoet aan de overige voorwaarden dan kom je in aanmerking. Je kunt dan een verzoek indienen om je tijdelijke tewerkstelling om te laten zetting in een vaste plaatsing. Wij zijn van mening dat ook collega’s die geen bezwaar of een verzoek hadden ingediend, alsnog een verzoek tot omzetting van de tijdelijke tewerkstelling naar vast kunnen indienen.

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje:

  • De betrokkene dient op het moment van het verzoek of bezwaarschrift gedurende minimaal drie jaar ononderbroken de door hem gevraagde LFNP-functie uit te hebben geoefend. Opgemerkt dient te worden dat bij aanvang van de werkzaamheden niet altijd duidelijk zal zijn geweest welke LFNP-functie werd uitgeoefend c.q. opgedragen. Bij aanvang zal de functie dan ook niet altijd zijn genoemd. Indien in dat geval achteraf bezien sprake is van uitoefening van de gevraagde LFNP-functie, geeft dit recht op plaatsing indien aan de overige voorwaarden is voldaan. De medewerker dient op het moment van het verzoek of indienen bezwaar de functie nog steeds uit te oefenen.
  • De tewerkstelling dient schriftelijk te kunnen worden onderbouwd door de medewerker. (dit kan blijken uit beoordelingsgespreken, etc.)
  • De functie waarin de medewerker wil worden benoemd is ingericht in de voorgenomen formatie van het organisatieonderdeel. Er moet dus sprake zijn van werkzaamheden die vanuit het bedrijfsvoeringsbelang ook na de reorganisatie worden gecontinueerd. Indien er meerdere medewerkers zijn voor dezelfde functie, volgt benoeming indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit kan leiden tot boven formatieve plaatsing.
  • Het functioneren van de medewerker dient voldoende te zijn. Voorwaarde voor afwijzing op deze grond is dat er reeds een functioneringstraject is opgestart ten tijde van het verzoek of bezwaar. Indien de medewerker (ondanks het voldoende functioneren) niet aan alle gestelde functie-eisen voldoet, hoeft dit een plaatsing niet in de weg te staan. Met de medewerker zullen schriftelijk afspraken gemaakt dienen te worden hoe hij binnen een redelijke termijn aan de functie-eisen zal kunnen voldoen (bijvoorbeeld opleidingen) en wat er dient te gebeuren indien dit onverhoopt niet lukt. Het reguliere P-instrumentarium is van toepassing. Uiteraard geldt het voorgaande niet indien de medewerker niet aan bepaalde harde (wettelijke) eisen kan voldoen. In dat geval kan geen plaatsing volgen.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.