ACP | Politievakbond ACP

De ACP staat per 1 januari 2018 open voor een nieuwe bondsbestuurder. Een van de ACP-bondsbestuurderders sluit zijn eerste termijn af en stelt zich herbenoembaar. Er is dus sprake van een preferente kandidaat, maar ook andere kandidaten kunnen – conform de procedure – op dezelfde wijze meedoen in het selectieproces. Uiteraard wordt de opgedane kennis en ervaring van de zittende bondsbestuurder die beschikbaar is voor een tweede termijn meegewogen bij de besluitvorming.

Het ACP-bondsbestuur bestaat uit vijftien ACP-leden (politiemedewerkers) vanuit de verschillende eenheden. Als bondsbestuurder heb je samen met twaalf andere bestuursleden en het dagelijks bestuur invloed op zaken die belangrijk en relevant zijn voor je politiecollega’s. Jullie bepalen samen de richting van de ACP vanuit onze kernwaarden: bekwaam als organisatie, verantwoordelijk in haar handelen, met lef en moed in standpunten en acties en behulpzaam in haar dienstverlening naar leden.

Er verandert veel in de politieorganisatie. Dat heeft vooral consequenties voor politiemensen, onze leden. Je draagt als bondsbestuurder van de ACP actief bij aan het opkomen voor de belangen van leden. Je denkt en praat op strategisch en tactisch niveau aan de voorkant mee over het beleid, het reilen en zeilen van de bond. En je hebt de mogelijkheid om vanuit je expertise en affiniteit deel te nemen aan verschillende commissies die onderdeel zijn van het bondsbestuur, zoals de personeelscommissie, financiële commissie, commissie internationale zaken en de commissie collectieve belangenbehartiging. Het bondsbestuur komt minimaal een keer per maand bij elkaar. Eenmaal per jaar vindt er een tweedaagse heisessie plaats.

Wat zoeken wij

Wij zoeken ACP-leden die voor de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020 deel willen uitmaken van het bondsbestuur van de ACP. Het bondsbestuur wil graag een zo breed mogelijke afspiegeling van de politieorganisatie zijn: leden vanuit verschillende eenheden en disciplines, mannen en vrouwen van verschillende generaties, afkomst en geaardheid. Je herkent je in het volgende profiel:

 • De vereniging ACP op hoofdlijnen willen besturen om organisatiedoelstellingen te behalen en zo op te komen voor de belangen van je politiecollega’s.
 • Werkzaam in een van de (landelijke) politie-eenheden en ACP-lid.
 • Expertise, ervaring of affiniteit op het gebied van HRM, financiën, internationale zaken, collectieve belangenbehartiging of verenigingszaken.
 • De kernwaarden van de ACP onderschrijven en deze willen uitdragen.
 • Openstaan voor (persoonlijke) competentieontwikkeling en bereid zijn te investeren in het optimaliseren van eigen (bestuurlijk) functioneren.
 • Bereid zijn tijd te investeren in het vrijwillige werk als bondsbestuurder (voorbereidingen, vergaderingen, eventueel werkbezoeken). LET OP: je kunt in ieder geval aanspraak maken op het vakbondsverlof van 320 uur per jaar.
 • Geen andere (bestuurlijke) vrijwilligersfuncties binnen de ACP of andere politiebonden hebben, of bereid zijn deze op te geven.
 • Leidende competenties: samenwerken, netwerkvaardigheid, communicatieve vaardigheden, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, visie, besluitvaardigheid, oordeelsvorming, zelfreflectie.

 

Wat bieden wij

Deze vrijwilligersfunctie biedt je de mogelijkheid om:

 • mee te denken en te praten over het beleid en de middelen van een organisatie die midden in het veiligheidsdomein opereert.
 • actief en betrokken te zijn bij het opbouwen en onderhouden van onze vereniging, een netwerk van politiemensen. Samen met je mede bestuursleden ben je verantwoordelijk voor de koers van de ACP.
 • je op bestuurlijk en strategisch niveau te ontwikkelen.
 • je kennis en vaardigheden uit te breiden. Vanuit de ACP Academy worden verschillende trainingsmodules aangeboden. De ACP hanteert dezelfde competenties als de politieorganisatie. Op die manier kun je jouw ervaring als bondsbestuurder ook inzetten in je professionele loopbaan.

Organisatie

Politievakbond ACP is met 25.000 leden dé toonaangevende vakbond binnen de politie en is daarnaast actief in het publieke veiligheidsdomein. De vereniging is gevestigd in Leusden en telt 50 medewerkers en honderden vrijwilligers die dagelijks de gezamenlijke en persoonlijke belangen van de leden behartigen. De ACP doet alles wat binnen het bereik ligt om het politievak gezond te houden en de professional op goede wijze het werk te laten doen. De ACP heeft toegang tot de overlegtafels van SER en Stichting van de Arbeid. Zie ook: www.acp.nl

Meer weten

Wil je meer weten? Bel dan met Gerda van den Bos, secretaresse bondsbestuur. Zij zet je vragen verder uit en helpt je op weg, (033) 495 2888.

Procedure

ACP-leden kunnen zich tot 10 november 2017 kandidaat stellen. Dit kan door een brief met daarin jouw motivatie te sturen naar: Politievakbond ACP, t.a.v. Selectiecommissie Bondsbestuur/H.A. Koenen, postbus 290, 3830 AG Leusden of per e-mail: bestuur@acp.nl Je kunt je ook kandidaat stellen via het ACP eenheidsbestuur in je eigen eenheid. Gesprekken vinden in eind november 2017 plaats en benoeming op de Algemene Vergadering van de ACP op 13 december 2017.

Ga terug naar vacatures

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.