ACP | Politievakbond ACP

Wat doet Politievakbond ACP?

De vakbonden zijn ooit opgericht om de ongelijke machtsverhouding tussen werkgevers en werknemers op te heffen. Werknemers wilden iets te zeggen krijgen over de omstandigheden waaronder zij werkten. Daarnaast wilden zij een vuist maken richting de werkgever, zodat zij een eerlijk salaris kregen voor hun werk en goede sociale verzekeringen voor als ze ziek, werkloos en of te oud werden om te werken.

Dit staat nog steeds aan de basis van het vakbondswerk. De voorlopers van de ACP deden dit vanuit hun christelijke identiteit. Het christelijk-sociaal denken wat aan de basis staat van de identiteit van de ACP, ontstond eind 19de en begin 20e eeuw.

Dat het vakbondswerk nog steeds actueel is, blijkt wel uit het feit dat de ACP nog steeds bestaat. Gelukkig is er in de tijd dat vakbonden bestaan veel bereikt en daarmee is ook de rol veranderd die een vakbond speelt.

Tegenwoordig is de ACP als vereniging veel meer geworden tot een specialist op het gebied van werk en inkomen voor de sector politie. Niet alleen kunnen onze leden rekenen op juridische hulp op hun werk, ze kunnen ook met (juridische en andere) vragen bij ons terecht. Daarnaast overlegt de ACP met werkgevers (korpsen) en de minister over arbeidsvoorwaarden en de inhoud van het (politie)vak.

Hoe werkt politievakbond ACP?

De samenleving is de afgelopen tientallen jaren veranderd. Solidariteit – wat aan de basis ligt van een vakbond – is niet meer vanzelfsprekend. Onze gezamenlijke waarden en normen verdwijnen door steeds meer de nadruk te leggen op het individu.

Leiderschap en visie

In de samenleving is aan de andere kant een enorme behoefte aan leiderschap en visie. Er is behoefte aan mensen die een richting aangeven, aan organisaties die duidelijk maken waar ze voor staan. Het gaat daarbij steeds minder om wat je hebt en wat je bent, maar om wie je bent! Mensen hebben heldere en toetsbare waarden en normen nodig, waaraan ze zich kunnen optrekken en die richting geven aan hun leven.

Betrokken

In een wereld die wordt bedreigd door onverschilligheid, wil de ACP een betrokken vakbond zijn. Een vakbond die zich verzet tegen het gebrek aan solidariteit. Als vakbond heeft de ACP zijn wortels in de christelijk-sociale traditie. Onze waarden en normen vinden wij in het christelijk geloof, zoals beschreven in de bijbel. Maar iedereen die zich bij ons thuis voelt en onze uitgangspunten respecteert, is van harte welkom om lid te worden.

Gerechtigheid en naastenliefde zijn begrippen die richting geven aan de wijze waarop de ACP in de eigen organisatie, in de samenleving en in de verhouding met andere mensen wil staan.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close