Vacatures ACP

Buitengewoon verlof

(Bijzonder verlof)

Naast wettelijk verlof heb je in veel gevallen recht op bijzonder (of buitengewoon) verlof. In je arbeidsovereenkomst of cao staat in welke situaties je bijzonder verlof kunt opnemen, voor hoelang en of je dit verlof betaald krijgt. Anders dan wettelijk verlof is bijzonder verlof niet in de wet geregeld. Bijzonder verlof is van toepassing op familieomstandigheden of bijzondere gebeurtenissen, zoals je huwelijk of een begrafenis binnen de (naaste) familiekring.

Voorbeelden van bijzonder verlof zijn:

  • Je huwelijk of dat van een (naast) familielid. De dag van de bruiloft als die op een werkdag is. Ben jij degene die trouwt, dan krijg je vaak nog één of enkele dagen extra voor de grote dag.
  • Begrafenis van een (naast) familielid. Bij het overlijden van een direct familielid heb je recht op calamiteitenverlof om de noodzakelijke dingen te regelen. Ben je niet belast met het regelen van de begrafenis, maar ben je wel naaste familie van de overledene? Dan wordt de dag van de begrafenis vaak als bijzonder verlof toegekend.
  • Bezoek aan arts of specialist. Je werkgever mag van je verlangen een doktersbezoek zoveel mogelijk in eigen tijd te plannen. Als dat niet lukt, dan moet je proberen het zo gunstig mogelijk in te plannen, zodat geen onnodige werktijd verloren gaat. Voor de benodigde werkuren hoef je meestal geen verlofuren op te nemen.
  • Voor een zwangerschapscontrole onder werktijd heb je recht op doorbetaald verlof. Je hoeft hiervoor geen verlofuren op te nemen. Het verlof geldt zowel voor de controle als de reistijd.
  • De tijd die nodig is voor het examen, inclusief of exclusief reistijd.
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan