Politie CAO - Balans werk en privé

Politiewerk is per definitie niet regelmatig. Maar het moet desondanks goed te combineren blijven met je privéleven. We willen dat er een goede balans is tussen die twee. Daarom stellen we duidelijke limieten in wat er van politiemensen verwacht mag worden. Daarnaast heeft de werkgever toezeggingen gedaan voor vermindering van de werkdruk.

Overzicht CAO-afspraken

In de infographic 'Track de CAO' staan de belangrijkste afspraken over balans tussen werk en privé. Daaronder vind je checklist van CAO-afspraken op dit onderwerp en de datum waarop deze worden uitgevoerd.

Politie CAO balans werk en prive

Checklist van CAO-afspraken:

Afspraken Deadline
Uitbreiden groeps- en zelfroosteren naar meer teams 2019
Start gefaseerde invoering: planning dichter bij teams organiseren begin 2019
Handreiking mogelijkheden nachtdienstontheffing 1 maart 2019
Invoering vaststellen dagroosters 7 dagen van tevoren 1 maart 2019
Vaststellen sociaal maximum (extra compensatie in tijd bij stapeling belastende diensten) 1 mei 2019 + enkele maanden
Tegelijkertijd met invoering van het sociaal maximum wordt de LAR afgeschaft. Afspraken uit de LAR die de medewerker beschermen worden opgenomen in een beleidsregel 1 mei 2019
Evaluatie zelfroosteren gereed december 2019
Verdere uitbreiding zelfroosteren op basis van evaluatie 2020
Verhoging reiskosten woon-werkverkeer 19 cent / km en afschaffing dagcomponent 1 januari 2020
Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50ct extra per meerkilometer, eigen tijd) 1 januari 2020
Stimuleren uitbreiding arbeidsomvang naar 38 of 40 uur
Overwerkvergoeding kan worden toegevoegd aan LFU-saldo
Op eigen verzoek kan worden afgeweken van art. 12 Barp (consignatie, randen vrije dag, zondagsdiensten)
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN