CAO Politie - Beloning en Toeslagen

Politiemensen zijn dag en nacht in touw om burgers te helpen en criminaliteit te bestrijden. Waardering voor dat werk moet je terugzien in je beloning. Daarom voert de werkgever drie structurele loonsverhogingen door en twee eenmalige uitkeringen.

Wat betekent dit voor je salaris?

Overzicht CAO-afspraken

In de infographic 'Track de CAO' staan de belangrijkste afspraken over beloningen en toeslagen. Daaronder vind je een checklist van CAO-afspraken over dit onderwerp en de datum waarop deze worden uitgevoerd.

Politie CAO beloningen en toeslagen

Checklist afspraken politie cao rondom beloning en toeslagen:

Afspraken deadline
Eenmalige uitkering 400 euro 1 januari 2018
Salarisverhoging 3% 1 januari 2018
Eenmalige uitkering 400 euro 1 januari 2019
Verhoging eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33 procent 1 januari 2019
Invoering extra gratificatie na 45 jaar overheidsdienst 1 januari 2019
Salarisverhoging 2% 1 juli 2019
Verhoging reiskosten woon-werkverkeer 19 cent / km en afschaffing dagcomponent 1 januari 2020
Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50ct extra per meerkilometer, eigen tijd) 1 januari 2020
Reizen naar andere werkplek ivm Het Nieuwe Werken worden vergoed als woon-werkverkeer en vinden plaats in eigen tijd 1 januari 2020
Reizen bij tijdelijk andere werkzaamheden obv artikel 64a Barp: meerkilometers worden vergoed als dienstreis 1 januari 2020
Vaststellen nieuwe reiskostenvergoedingen bij opleiding 1 januari 2020
Salarisverhoging 2,7% 1 juli 2020
Onderzoek wijziging totale stelsel mobiliteit gedurende looptijd CAO 12 december 2020
Wet normering topinkomens geldt voor iedereen bij politie

Home > Werk > CAO

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN