Politie CAO - Loopbaanbeleid

Een goede loopbaan

Na de vorming van de Nationale Politie zat de organisatie jarenlang muurvast. Nu het stof van de reorganisatie is gaan liggen, willen we dat politiecollega’s weer kunnen groeien en de politie weer een zo aantrekkelijk mogelijke werkgever wordt.

Overzicht CAO-afspraken

In de infographic 'Track de CAO' staan de belangrijkste afspraken voor goede loopbaankansen. Daaronder vind je een checklist van CAO-afspraken over dit onderwerp en de datum waarop deze worden uitgevoerd.

Politie CAO loopbaanbeleid

Checklist van CAO-afspraken:

Afspraken Deadline
Eerste overgangsregelingen voor zittende collega’s bekend 1 maart 2019
Vaststellen nieuwe reiskostenvergoedingen bij opleidingen 1 januari 2020
Start loopbaanpad medewerker – generalist – senior GGP en TO voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Start loopbaanpad senior – operationeel specialist / expert voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Start loopbaanpad assistent voor nieuwe collega’s 1 januari 2021
Uitnodigen van ATH’ers om te solliciteren op executieve functies met specifieke inzet
Vastleggen afspraken switch executief naar ATH
Voorrangspositie vrijwilligers in vacatures opnemen
Ontwikkelen instrument als hulp bij loopbaankeuze, speciaal ook voor arbeidsbeperkten en chronisch zieken
Afspraken maken stimuleren doorstroom CAO 2015- 2017
Organiseren horizontale mobiliteit via matching CAO 2015- 2017
Management development-beleid  maken en cruciale functies vaststellen CAO 2015- 2017
Uitbreiding tijdelijke aanstellingsmogelijkheden, evaluatie binnen 3 jaar
Backup-scenario maken voor instroom basispolitieonderwijs om aan grote vervangingsvraag te kunnen voldoen
Structurele investering in het voortgezet politieonderwijs: 10 miljoen extra per jaar
EVC’s (Erkenning Verworven Competenties) worden breed ingezet
CAO 2015-2017: Mogelijk maken leren in de praktijk door in/externe stages
CAO 2015-2017: Voorkomen overkwalificatie bij selectie

Home > Werk > CAO

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN