Politie CAO - Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken

Politiewerk is werk vol risico’s. Daarom willen we erop kunnen rekenen dat de politie goed voor haar werknemers zorgt. Of het nu gaat om voorzieningen bij uitval en beroepsziekten of om goede training.

Overzicht CAO-afspraken

In de infographic 'Track de CAO' staan de belangrijkste afspraken over veilig en gezond werken. Daaronder vind je een checklist van CAO-afspraken over dit onderwerp en de datum waarop deze worden uitgevoerd.

Politie cao veilig en gezond werken

Checklist van CAO-afspraken:

Afspraken deadline
Start training voor leidinggevenden over vroegsignalering psychische problemen  (Training effectieve verzuimaanpak) 2018
Bewustwordingscampagne starten over gezondheid en belastbaarheid 2018
Start training leidinggevenden over hun rol in voorkomen van en begeleiden medewerkers bij verzuim  (effectieve verzuimaanpak) 2019
Start werving 15 FTE geestelijk verzorgers     januari 2019
WIA compensatie bij <35% arbeidsongeschiktheid: OVW-periodieken blijven buiten beschouwing bij bepalen hoogte inkomenscompensatie januari 2019
Introductie sociaal jaarverslag 2019
Plan van aanpak gereed voor stroomlijnen proces beroepsziekten en beroepsincidenten april 2019 (vertraagd)
Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande voorzieningen voor nazorg na ingrijpende incidenten 2019
Factoren en stressoren die PTSS kunnen veroorzaken worden in beeld gebracht en waar mogelijk aangepakt december 2019
Afbouw oude regiovergoeding fitness en sport: jaarlijks -25% 1 januari 2020
De arbocatalogus herzien, up to date houden en onderdeel maken van bedrijfsprocessen 2020
Bonden en werkgever maken nadere afspraken over de review VGW en het onderzoek ‘Belasting en Belastbaarheid’
Uit het LSS de bepaling schrappen dat de werkgever rekening houdt met de leeftijdsopbouw in het personeelsbestand bij toekenning van een vertrekstimuleringspremie
Trainingsuren verhogen naar 42 uur CAO 2015- 2017
Beter toegankelijk maken informatie fysieke en mentale weerbaarheid CAO 2015- 2017
Inspanningsverplichting voor werkgever om arbeidsbeperkten te werven en aan te stellen

Home > Werk > CAO

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN