Zwangerschapsverlof

Geboorteverlof bij politie

Na het reguliere geboorteverlof van 1 week kun je als partner binnen zes maanden na de geboorte van je kind maximaal vijf weken (5x het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Dankzij een afspraak in de politie-cao 2024/2025 wordt de betaling tijdens aanvullend geboorteverlof voor politiemensen verhoogd van 70% naar 100% van de bezoldiging. Maar hoe zit het verder met de afspraken over zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en geboorteverlof?

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als je zwanger bent, dan heb je in totaal recht op minimaal 16 weken betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. De eerste 4 tot 6 weken zwangerschapsverlof gaan voorafgaand aan de bevalling (uitgerekende datum) in. Het bevallingsverlof gaat vervolgens in op de dag na de bevalling en bedraagt minimaal 10 aaneengesloten weken. Meer hierover lees je in de Wet arbeid en zorg (Wazo), hoofdstuk 3.

Geboorteverlof (partnerverlof)

Als partner heb je ook recht op verlof na de geboorte van je kind. Dit verlof bestaat uit maximaal 5 werkdagen (5x het aantal werkuren per week).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/geboorteverlof-voor-partners.

Aanvullend geboorteverlof

Daarnaast heb je als partner na de geboorte van je kind ook recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken (5x het aantal werkuren per week). Dit verlof moet je binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opnemen. In de politie-cao 2024/2025 is afgesproken dat de betaling van aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2024 wordt verhoogd van 70% naar 100% van je bezoldiging. 

Is je kind geboren op 1 januari 2024 of later, dan kun je al (deels) 100% betaald aanvullend geboorteverlof aanvragen en opnemen. Je kunt hier rekening mee houden in je aanvraag aanvullend geboorteverlof. Het is financieel aantrekkelijker om het aanvullend geboorteverlof, of een deel daarvan, vanaf 1 juli 2024 op te nemen.

Je aanvraag in Youforce is leidend voor de verwerking en uitbetaling van het verlof. Dat betekent dat de opgegeven maand(en) waarin je aanvullend geboorteverlof wilt opnemen, ook de maand is waarop de uitbetaling zal plaatsvinden. Je aanvraag kan na verwerking in Youforce niet meer gewijzigd worden. Denk dus goed na over het moment van opname.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan