privéleven pensioen

Ouderschapsverlof bij politie

Politiemedewerkers hebben wettelijk recht op 26 weken ouderschapsverlof. Hoe zit dat precies?

Voor elk kind jonger dan 8 jaar kun je als ouder (zowel vader als moeder) ouderschapsverlof opnemen. Ook voor een adoptie-, stief- of pleegkind dat op jouw adres ingeschreven staat. Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Als politiemedewerker heb je recht op:

  • 13 weken ouderschapsverlof, waarbij 75% van je bezoldiging (salaris en toeslagen) wordt doorbetaald. Desgewenst kun je daarna nog maximaal 13 weken onbetaald verlof opnemen.
    LET OP: Neem je in het eerste jaar na een geboorte minimaal negen weken ouderschapsverlof op, dan wordt je gedurende die weken zelfs volledig doorbetaald (in plaats van 75%).*
  • Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het verlof opneemt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een aantal weken aaneengesloten verlof op te nemen of om het uit te smeren over de jaren totdat je kind 8 jaar oud is.

* Goed om te weten: die eerste negen weken ouderschapsverlof kunnen in het eerste jaar na de geboorte ook flexibel opgenomen worden. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.

Wat als je bij de politie ouderschapsverlof wilt opnemen?

Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, dan moet je dit minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aangeven. Je werkgever mag het verlof niet weigeren. De volgende informatie moet je in de verlofaanvraag opnemen:

  • Op welke (verwachte) datum het verlof ingaat 
  • Hoeveel uren verlof je wilt opnemen
  • Op welke werkdagen je dit verlof wilt opnemen
Ouderschapsverlof

 

ANDERE VERLOFVORMEN ROND ZWANGERSCHAP EN OUDERSCHAP

Vanaf het moment dat je een kind verwacht, zijn er naast ouderschapsverlof ook andere vormen van verlof op te nemen. Wil je meer weten over bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en (aanvullend) geboorteverlof/partnerverlof? De afspraken hierover kun je vinden in de Wet arbeid en zorg (Wazo)

Meer informatie

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan