fr20170114-ettenleurmaartenbrink-36-1024x371

Sociaal Plannen

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) komt te vervallen

Vanaf 5 september 2020 wordt er bij de politie gewerkt met ‘sociaal plannen’. Daarmee staat er conform de CAO 2018-2020 een systeem voor de verdeling van werkdruk. Collega’s krijgen hierbij compensatie als zij in een periode (te) hoog worden belast. De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) komt te vervallen.

Sociaal maximum

Bij het sociaal plannen worden per roosterperiode punten toegekend voor nachtdiensturen, weekenddiensturen, overuren, piketuren en verschuivingsuren. Er geldt een ‘sociaal maximum’ van 800 punten. Overschrijd je dit maximum in een bepaalde periode, dan is je belasting te hoog en ontvang je compensatie in de vorm van levensfase-uren (LFU). Het aantal punten wordt iedere 90 dagen vastgesteld op basis van de gefiatteerde uren. Als bij jou het sociaal maximum is overschreden, schrijft de werkgever de punten hiervoor bij  op de LFU-saldokaart in BVCM achter ‘bijgeboekt sociaal maximum’. De compensatie komt bovenop de bestaande toeslagen en vergoedingen.

De punten worden berekend voor alle collega’s tot en met salarisschaal 12. Voor hogere schalen geldt dat deze collega’s over het algemeen zelf voldoende invloed hebben op de roosters.

Belastende elementen

Hieronder staan de belastende inzetelementen die meetellen waar punten voor worden toegekend. Het aantal punten staat achter het element. Tijdens een inzet kunnen meerdere belastende elementen tegelijk optreden.

Belastend element    Punten per uur

Nachtdienst  (23:00 – 07:00 uur)    10

Weekenduren (za 00:00 – zo 24:00 uur)    5

Consignatie nacht  (23:00 – 07:00 uur)      1,6

Consignatie overig  (07:00 – 23:00 uur)     0,8

Overuren      2

Verschuivingsuren    1

Punten

Bij overschrijding van 800 punten per roosterperiode geldt de volgende compensatie in LFU.

Aantal punten boven 800      Compensatie per punt overschrijding

1 tot en met 300 punten      2 minuten

301 tot en met 500 punten   3 minuten

501 punten of meer  4 minuten

 

Uitgangspunten

Naast de Arbeidstijdenwet (ATW), geldt specifiek voor de sector politie dat er geen gesplitste pauzes worden ingeroosterd en er geen ‘gebroken’ diensten zijn. Deeltijders, waaronder collega’s met RPU worden naar rato ingeroosterd voor de belastende elementen. Van deze voorschriften kan worden afgeweken als de medewerker daarom vraagt en de leidinggevende hiermee instemt.  Deze voorschriften en het sociaal plannen worden vastgelegd in de Beleidsregel Sociaal Plannen. Zodra beschikbaar plaatsen wij de beleidsregel op deze pagina.

Voorbeelden

Om duidelijk te maken hoe het puntensysteem er in de praktijk uitziet hebben bonden en werkgever drie voorbeelden uitgewerkt.

 

PIET

Medewerker Piet heeft in periode 4 de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

56 nachtdiensturen   x 10 punten per uur  560

38 weekenduren       x 5 punten per uur    190

50 uur consignatie nacht      x 1,6 punt per uur     80

40 uur consignatie overig     x 0,8 punt per uur     32

2 overuren    x 2 punten per uur    4

Totaal: 866

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 66 punten. De compensatie voor Piet bedraagt 2 uur en 12 minuten LFU (50 punten x 2 minuten).

MARIE

Medewerker Marie heeft in periode 1 (26 dagen) de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

50 nachtdiensturen   x 10 punten per uur  500

26 weekenduren       x 5 punten per uur    180

70 uur consignatie nacht      x 1,6 punt per uur     112

80 uur consignatie overig     x 0,8 punt per uur     64

10 overuren   x 2 punten per uur    20

Totaal: 876

Het puntentotaal van 876 in deze periode van 26 dagen wordt eerst omgerekend naar 28 dagen: (876/26) x 28 = 943,38. Afgerond: 943. Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 143 punten. De compensatie voor Marie bedraagt 4 uur en 46 minuten LFU (143 punten x 2 minuten)

MOHAMED

Medewerker Mohamed heeft in periode 10 de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

 

80 nachtdiensturen   x 10 punten per uur  800

50 weekenduren       x 5 punten per uur    280

15 overuren   x 2 punt per uur       30

12 verschuivingsuren x 1 punt per uur       12

Totaal: 1122

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 322 punten. De compensatie voor Mohamed bedraagt 11 uur en 6 minuten LFU (300 punten x 2 minuten + 22 punten x 3 minuten)

Landelijke Arbeidstijden Regeling (LAR)

Totdat sociaal plannen wordt ingevoerd geldt de Landelijke Arbeidstijden Regeling Politie 2017. Meer informatie daarover vind je in de beleidsregel.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan