Sociaalplannen

Sociaal Plannen

Sinds 2020 wordt er bij de politie gewerkt met ‘sociaal plannen’. Daarmee is er, zoals afgesproken in de CAO 2018-2020, een systeem gekomen voor het verdelen en beperken van belastende elementen in het werkrooster. Collega’s krijgen compensatie als zij in een periode (te) hoog worden belast. Tegelijk met de invoering van sociaal plannen is de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) komen te vervallen.

Sociaal maximum

Bij het sociaal plannen worden per roosterperiode punten toegekend voor nachtdiensturen, weekenddiensturen, overuren, piketuren en verschuivingsuren. Er geldt een ‘sociaal maximum’ van 800 punten. Overschrijd je dit maximum in een bepaalde periode, dan is je belasting te hoog en ontvang je compensatie in de vorm van levensfase-uren (LFU). Het aantal punten wordt iedere 90 dagen vastgesteld op basis van de gefiatteerde uren. Als bij jou het sociaal maximum is overschreden, schrijft de werkgever de punten hiervoor bij  op de LFU-saldokaart in BVCM achter ‘bijgeboekt sociaal maximum’. De compensatie komt bovenop de bestaande toeslagen en vergoedingen.

De punten worden berekend voor alle collega’s tot en met salarisschaal 12. Voor hogere schalen geldt dat deze collega’s over het algemeen zelf voldoende invloed hebben op de roosters.

Belastende elementen

Hieronder staan de belastende inzetelementen die meetellen waar punten voor worden toegekend. Het aantal punten staat achter het element. Tijdens een inzet kunnen meerdere belastende elementen tegelijk optreden.

Belastend elementPunten per uur
Nachtdienst (23:00 – 07:00 uur)10
Weekenduren (za 00:00 – zo 24:00 uur)5
Consignatie nacht (23:00 – 07:00 uur)1,6
Consignatie overig (07:00 – 23:00 uur) 0,8
Overuren2
Verschuivingsuren1

Punten

Bij overschrijding van 800 punten per roosterperiode geldt de volgende compensatie in LFU.

Aantal punten boven 800Compensatie per punt overschrijding
1 tot en met 300 punten2 minuten
301 tot en met 500 punten3 minuten
501 punten of meer4 minuten

Uitgangspunten

Naast de Arbeidstijdenwet (ATW), geldt specifiek voor de sector politie dat er geen gesplitste pauzes worden ingeroosterd en er geen ‘gebroken’ diensten zijn. Deeltijders, waaronder collega’s met RPU worden naar rato ingeroosterd voor de belastende elementen. Van deze voorschriften kan worden afgeweken als de medewerker daarom vraagt en de leidinggevende hiermee instemt.  Deze voorschriften en het sociaal plannen worden vastgelegd in de Beleidsregel Sociaal Plannen. Zodra beschikbaar plaatsen wij de beleidsregel op deze pagina.

Voorbeelden

Om duidelijk te maken hoe het puntensysteem er in de praktijk uitziet hebben bonden en werkgever drie voorbeelden uitgewerkt.

PIET

Medewerker Piet heeft in periode 4 de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

Urenaantal punten per uurtotaal aan punten
56 nachtdiensturen X10 punten per uur560
38 weekenduren X5 punten per uur 190
50 uur consignatie nacht X1,6 punt per uur80
40 uur consignatie overig X0,8 punt per uur32
2 overuren X2 punten per uur 4
TOTAAL866

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 66 punten. De compensatie voor Piet bedraagt 2 uur en 12 minuten LFU (50 punten x 2 minuten).

MARIE

Medewerker Marie heeft in periode 1 (26 dagen) de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

Urenaantal punten per uurtotaal aan punten
50 nachtdiensturen X10 punten per uur500
26 weekenduren X5 punten per uur 180
70 uur consignatie nacht X1,6 punt per uur112
80 uur consignatie overig X0,8 punt per uur64
10 overuren X2 punten per uur 20
TOTAAL876

Het puntentotaal van 876 in deze periode van 26 dagen wordt eerst omgerekend naar 28 dagen: (876/26) x 28 = 943,38. Afgerond: 943. Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 143 punten. De compensatie voor Marie bedraagt 4 uur en 46 minuten LFU (143 punten x 2 minuten)

MOHAMED

Medewerker Mohamed heeft in periode 10 de volgende belastende roosterelementen gewerkt:

Urenaantal punten per uurtotaal aan punten
80 nachtdiensturen X10 punten per uur800
50 weekenduren X5 punten per uur 280
15 overuren X2 punt per uur30
12 verschuivingsuren X1 punt per uur12
TOTAAL1122

Er is sprake van een overschrijding van het sociaal maximum van 322 punten. De compensatie voor Mohamed bedraagt 11 uur en 6 minuten LFU (300 punten x 2 minuten + 22 punten x 3 minuten)

Links

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan