ACP: Problemen C2000 vragen om ingrijpen werkgever

ACP: Problemen C2000 vragen om ingrijpen werkgever

6 mrt 2020, veilig en gezond werken

De ACP maakt zich grote zorgen over de aanhoudende problemen met C2000. In een brief aan de werkgever vragen we om ingrijpen van de minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef wanneer de problemen eind maart niet zijn verholpen.

Voorzitter Gerrit van de Kamp wijst erop dat de migratie naar het nieuwe systeem plaatsvond in de nacht van 27 op 28 januari, maar dat politiemensen er nog altijd niet zonder meer vanuit kunnen gaan dat het C2000 netwerk altijd werkt. Van de Kamp: “Storingen op de ‘lifeline’ kunnen voor politiemensen én voor burgers grote gevolgen hebben.”

Maarten Brink, voorzitter van ACP Zeeland-West-Brabant benadrukt dat door de werkgever dan ook beter niet gesproken kan worden over ‘finetunen’ en ‘nazorg’. “Dat doet geen recht aan de ernst van de situatie. Onze collega’s worden met verbindingsmiddelen de straat opgestuurd, waarbij de betrouwbaarheid en juiste werking van het netwerk waarmee zij in verbinding staan in het geding is. Daarmee ontstaat een groot gevoel van onveiligheid bij politiemensen. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat de kans op verstoring in het gebruik nagenoeg nihil is. De veiligheid van hulpverleners, politie en burgers moet altijd en overal voorop staan.”

Dubbele bemensing

Wanneer uiterlijk 1 april geen sprake is van een significante verbetering, ontkomt de werkgever er volgens de ACP niet aan de volgende maatregelen te nemen om de veiligheid van politiemensen te vergroten:

  • Eenheden minimaal dubbel bemenst de straat op. Dat gebeurt grotendeels al, maar nog niet structureel en nog niet landelijk. Met deze maatregel moet voor iedereen (wijkagenten, OVD’s, motorrijders, hondengeleiders, etcetera) gelden dat zij niet meer alleen de straat op gaan.
  • Meldingen met enig risico op escalatie worden met minimaal twee, dubbel bemenste eenheden, in behandeling genomen.

De ACP realiseert zich terdege dat deze maatregelen een effect hebben op de politiecapaciteit. Er moeten dan ook daadkrachtige en heldere keuzes worden gemaakt in de taken en werkzaamheden van de politie. Daartoe hebben de bonden eind november vorig jaar ook opgeroepen.

Directe maatregelen

Naast genoemde maatregelen moeten alle (executieve) politiemensen nu al worden voorzien van een Push To Talk (PTT)-account als back-up en de benodigde fysieke drukknop om de app direct te kunnen bedienen. Met onmiddellijke ingang moet de opdracht worden gegeven om alle OC’s (politiemeldkamers) de eerdergenoemde PTT app actief te hebben op de meldkamers en eventuele oproepen direct te kunnen beantwoorden.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100