Project ‘Succesvol ouder worden op je werk’

Project ‘Succesvol ouder worden op je werk’

18 aug 2022, Succesvol ouder worden op je werk

Op 1 februari startte politievakbond ACP met het project 'Succesvol ouder worden op je werk'. De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP) financiert het project. Projectleider Johan Lemans gaat hiermee voor de ACP op zoek naar een nieuwe werkwijze, waarmee de politie de kennis en ervaring van werknemers van 55 jaar en ouder kan blijven inzetten. Het is slim te investeren in oudere werknemers, om zo de innovatiekracht van een organisatie te versterken. Het project loopt tot 1 maart 2023. Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase, waarin het onderzoeken en informatie ophalen centraal staat.

Kennis en kunde

Het is steeds moeilijker om vacatures te vervullen, ook bij de politie. Tegelijkertijd vraagt de veranderende omgeving om meer inzet van politieagenten. De verhoogde pensioenleeftijd zorgt dat medewerkers langer aan het werk blijven, om zo het gat enigszins te dichten. Toch verlaten ook ervaren medewerkers (vervroegd) het politiekorps, sommigen vóór hun pensioenleeftijd. Mensen, die de politie hard nodig heeft. Hoe kan de organisatie zorgen dat werknemers zo lang mogelijk, succesvol, gezond en met plezier aan het werk blijven? Hoe behoudt de organisatie de kennis en kunde van de ervaren collega's? Het project Project 'Succesvol ouder worden op je werk' raakt hiermee twee thema's: duurzame inzetbaarheid én gezond en veilig werken. 

De kracht van ervaring

Met het project 'Succesvol ouder worden op je werk' hopen we invloed uit te oefenen op de manier waarop de politie kijkt naar de 55-plussers in het korps en naar hun talenten. Uit eerder onderzoek blijkt dat juist de meer ervaren werknemers sterk zijn in het bedenken van vernieuwende ideeën. Zij zijn in staat op een andere manier naar problemen te kijken en oplossingen te bedenken. Deze kracht stelt de politie in staat zich verder te ontwikkelen, maar ook om de 55-plus werknemers te motiveren dat talent in te zetten. Hierover volgt binnenkort een nieuw artikel op deze website.

Talent telt mee

De ervaren medewerkers willen niet ontzien worden, maar gezien. Ze willen merken dat ze meetellen en dat hun werkgever, leidinggevende en collega's hen waarderen. Ook is het belangrijk dat hun kennis, ervaring en zorgvuldig opgebouwde netwerk bewaard blijven. 'Succesvol ouder worden op je werk' maakt dankbaar gebruik van deze en andere inbreng van 55-plussers die bij de politie werken. Samen met hen en andere stakeholders wil de ACP inzicht krijgen in hun visie op het werkende leven en ideeën ophalen voor vernieuwing (co-creatie). Samenwerken met de stakeholders is erg waardevol voor het project. Het laat zien hoe vindingrijk de ervaren medewerkers zijn, en hoe zij meedenken door hun talent in te zetten. Dit kwam bijvoorbeeld goed naar voren tijdens de eerste Lego-bouwsessie van 17 mei. Bouwen met Lego lijkt een luchtige manier van werken. Maar het is een serieuze, beproefde methode, waarbij deelnemers van workshops uitgedaagd worden actief mee te doen. Het bouwen met de Legostenen helpt hen om op een creatieve manier na te denken en samen te praten over mogelijke oplossingen voor problemen. 

Activiteiten in het project

Het project 'Succesvol ouder worden op je werk' omvat tijdens en na de verkenningsfase verschillende activiteiten. Zo komen er interviews en gesprekken met verschillende teams binnen de politie, in zogenoemde 'rondetafelgesprekken', en werken we aan een platform (een website). Op deze website willen we informatie aanbieden over langer doorwerken. Deze activiteiten leiden het project naar het doel: het bedenken en testen van een nieuwe manier van werken, waardoor oudere medewerkers succesvol kunnen blijven op het werk en doorgaan met hun positieve bijdrage aan de organisatie. De 55-plussers vormen binnen het korps een grote groep medewerkers. Ze zijn op diverse fronten van grote waarde voor de politie en moeten daarom zo lang mogelijk behouden blijven. 

Interesse gewekt?

Op onze ACP-website, projectpagina en via Politienetwerk houden we je op de hoogte over het project. Via de link https://www.acp.nl/politienetwerk/ kun je je aansluiten bij Politienetwerk ㅡ hét platform van en voor politiemensen ㅡ en de pagina voor ‘Succesvol ouder worden op je werk’. Heb je interesse in dit project en wil je hierover in gesprek? Neem dan contact op met projectleider Johan Lemans, via j.lemans@acp.nl.      

   

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN