agenten-pensioen

AOW en vroegpensioen

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. Het is eigenlijk een verzekering voor de oude dag. In principe iedereen die in Nederland woont en/of werkt krijgt AOW.

De AOW wordt betaald door iedereen die in Nederland werkt. Mensen die nu werken, betalen dus voor de mensen die nu AOW ontvangen. De AOW is bedoeld om te voorzien in de meest noodzakelijke kosten. De hoogte is afhankelijk van je privésituatie maar ligt feitelijk op bijstandsniveau.

Verhoging AOW-leeftijd

Lange tijd was de vaste AOW-leeftijd 65 jaar. In 2013 besloot de regering echter de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. Dit omdat mensen steeds langer leven en de kosten van de AOW dus stijgen.

De bedoeling was dat de AOW-leeftijd in 2023 zou uitkomen op 67 jaar. In juni 2019 is echter in het nieuwe pensioenakkoord aan de vakbonden toegezegd de stijging minder snel te laten verlopen. Zie: Overzicht nieuwe AOW-leeftijden.

De AOW-leeftijd blijft 66 jaar en 4 maanden in 2020 en 2021, en stijgt daarna in 2022 en 2023 telkens met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd 8 maanden (in plaats van 1 jaar) per jaar dat we langer leven. Bekeken wordt of een systeem haalbaar is om werknemers na 40 dienstjaren automatisch recht te geven op AOW. Meestal betreft dit medewerkers in de ‘zware beroepen’.

pensioen

In de sector Politie bouw je naast de AOW aanvullend pensioen op bij het ABP. De premie wordt door jezelf en je werkgever betaald en vormt eigenlijk uitgesteld loon. Dit pensioen kan je ook voor jouw AOW-leeftijd opnemen. De uitkering is dan wel lager.

De pensioenen in Nederland staan sinds de kredietcrisis onder druk. Er zijn strenge regels die bepalen hoeveel vermogen de pensioenfondsen in kas moeten hebben. Zo streng dat het al lange tijd niet mogelijk is om pensioenen mee te laten stijgen met de gestegen kosten (indexering). In economisch slechte tijden dreigen zelfs kortingen. Daar tegenover staat dat de pensioenfondsen over enorme vermogens beschikken.

In het pensioenakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om het huidige pensioenstelsel te wijzigen. Dit moet in de toekomst kortingen op pensioenen voorkomen en indexering weer mogelijk maken. In 2020 werken de vakcentrales, werkgevers en het kabinet de afspraken uit. Een enorm lastige klus waarbij de ACP via vakcentrale VCP de vinger aan de pols houdt.

Vroegpensioen

Jarenlang verhinderde een hoge fiscale boete dat er een ‘regeling vervroegd uittreden’ (RVU) kwam in de CAO Politie.

Dit veranderde met het nieuwe pensioenakkoord van 2019. Afgesproken werd om het pensioenstelsel te vernieuwen. Tegelijk vervalt de fiscale RVU-boete voor een periode van 5 jaar (2021 t/m 2025). Dankzij een clausule in de CAO Politie 2018-2020 was er direct daarna overleg mogelijk over een RVU voor de sector Politie.

In mei 2020 resulteerde dit in een akkoord over een RVU Politie. Deze bevat onder meer afspraken over vroegpensioen, een doorwerkpremie en de noodzakelijke snelle instroom van een groot aantal nieuwe collega’s.

De nieuwe RVU is een overgangsregeling geworden die gebruik maakt van het tijdelijk vervallen van de RVU-boete. Vroegpensioen wordt mogelijk voor de collega’s die in de periode 2021-2025 minstens 65 jaar zijn of worden. Welke regels gaan gelden voor jongere collega’s zal blijken zodra de afspraken over een nieuw pensioenstelsel in lijn met het pensioenakkoord van 2019 zijn uitgewerkt.

Lees meer over de Capaciteitsmaatregelen en RVU:

Meer informatie

 

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan