Vacatures ACP

Regeling Partieel Uittreden (RPU)

Op basis van de Regeling Partieel Uittreden (RPU) – ook wel deeltijdpensioen – kun je als politiemedewerker vanaf 58 jaar een aantal uren minder per week gaan werken. Maximaal 11,1 % (van 36 naar bijvoorbeeld 32 uur). Over de niet-gewerkte RPU-uren krijg je de helft (5,5 %) doorbetaald. Je bouwt volledig pensioen op over die niet-gewerkte RPU-uren.

Nieuw beleid: versobering pensioenwetgeving

Tot vorig jaar kon je vanaf je 55e al gebruikmaken van de RPU met volledige pensioenopbouw. Per 1 januari 2018 is dit beleid echter gewijzigd en is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 68 jaar.

 • 10 jaren-eis
  De Belastingdienst houdt zich sinds 1 januari 2018 strikt aan de 10 jaren-eis: volledige pensioenopbouw is wettelijk slechts toegestaan als de RPU uiterlijk 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd start. Dus vanaf je 58e.
 • Verminderde pensioenopbouw
  Maak je vanaf je 55e gebruik van de RPU? Dan bouw je minder pensioen op. Let op: dit werkt jaarlijks door tot aan het einde van je aanstelling (bijvoorbeeld bij pensionering) en stopt dus niet als je 58 jaar wordt.
  Voorbeeld: Je gaat dit jaar vanaf je 55e 11 % minder uren werken, dan mag je over 5,5 % van deze uren geen pensioen meer opbouwen. Bij een salaris op het maximum van schaal 8 scheelt dat zo'n € 50,- pensioenopbouw per jaar. Werk je nog 10 jaar bij de politie, scheelt dat je dus € 500,- aan pensioenopbouw. Dat is ruim € 15,- netto pensioen minder per maand.
 • Verminderde opbouw beperken
  Je kunt de vermindering van je pensioenopbouw beperken door je RPU-deelname tijdelijk te onderbreken. De Belastingdienst heeft bepaald dat dit minstens een periode van 6 maanden moet zijn. (Zie hieronder 'Gevolgen RPU-deelnemers < 58 jaar')
 • RPU-uren uitbreiden
  Ben je na je 58e RPU-deelnemer geworden? Dan kun je je aantal RPU-uren desgewenst gewoon uitbreiden. Deze mogelijkheid wordt door de 10 jaren-eis niet geraakt.
 • Opgebouwde pensioenrechten vóór 2018
  Deze blijven ongewijzigd.

Gevolgen RPU-deelnemers < 58 jaar

De gevolgen voor medewerkers met RPU die op 1 januari 2018 nog geen 58 jaar waren:

 • Je krijgt voor de toekomst te maken met een verminderde opbouw als je blijft deelnemen aan de RPU.
 • Je kunt je RPU eenmalig stopzetten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Het genoten RPU-verlof wordt in overleg met je leidinggevende wel gecompenseerd.
 • Als je vóór 1 juli 2018 nog 58 jaar was, mag je direct weer starten met de RPU. De Belastingdienst gaat alleen voor deze groep akkoord met een kortere periode dan 6 maanden zonder RPU. Voor alle overige situaties geldt de termijn van 6 maanden.
 • Wil je niet nu stoppen, maar wel de duur van verminderde pensioenopbouw beperken? Dan kun je tussentijds de RPU op een later moment minimaal 6 maanden stopzetten.

Meer informatie

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan