twee-agenten

Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF)

Per 1 juli 2017 heeft de politie de Regeling Aanvraag Andere Functie (RAAF). Doe je ander werk dan in jouw LFNP-functie staat? Ga na of je aanspraak op de RAAF kunt maken.

RAAF-eisen

Je komt in aanmerking voor de RAAF als je aan de volgende vijf eisen voldoet.

 1. Ik doe tenminste 1 jaar wezenlijk afwijkende werkzaamheden
  Denk je dat dit zo is? Stel dan eerst vast hoelang je dit werk al doet. Je doet het wezenlijk afwijkende aan je opgedragen werk tenminste 1 jaar voorafgaand aan het moment van de aanvraag. Het moment van aanvraag is de datum waarop je het verzoek voor de RAAF indient. Vanaf dat moment moet je minimaal 1 jaar terugrekenen.
 2. Ik ben feitelijk werkzaam in een andere formele LFNP-functie en/of vakgebied en/of werkterrein en/of aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit
  Je moet dit vaststellen en onderbouwen/aantonen.

  • Wijkt je vakgebied, werkterrein, aandachtsgebied en/of een specifieke functionaliteit wezenlijk af?
   Er moet worden vastgesteld of de feitelijke werkzaamheden voldoende afwijken voor een wijziging of nieuwe toekenning. Hiervoor wordt gekeken naar de definitie van het betreffende werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit (bijlage 4, artikel 3, vierde lid, van de Regeling vaststelling LFNP).
 3. De wezenlijk afwijkende werkzaamheden zijn aan mij opgedragen
  Dit betekent dat je niet zelf de werkzaamheden bent gaan vervullen, maar dat het bevoegd gezag het wezenlijk afwijkende werk aan je heeft opgedragen. Dit kun je onderbouwen met een email/verklaring van je leidinggevende (minimaal teamchef), besluiten, functioneringsgesprekken, gespreksverslagen, beoordelingsgesprekken etcetera.
 4. Ik doe het werk minstens 1 jaar en de werkzaamheden zijn NIET-kennelijk tijdelijk van aard
  Het bevoegd gezag wijst de aanvraag af wanneer de wezenlijk afwijkende, opgedragen werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard zijn. Oftewel, als op voorhand vaststond dat de werkzaamheden tijdelijk zouden zijn en blijven.
 5. Ik kan bovenstaande aantonen door middel van schriftelijke stukken
  Denk hierbij aan een beschrijving van je werkzaamheden (niet zelf opgesteld), functionerings-, of beoordelingsgesprekken, email/verklaring leidinggevende waaruit de werkzaamheden blijken. Voeg al deze stukken bij je verzoek. Mocht je geen schriftelijke onderbouwing hebben dan heeft een verzoek indienen weinig nut. Wel zou je dit middels een verklaring leidinggevende (minimaal teamchef) kunnen verzoeken om je werkzaamheden te bevestigen.

RAAF-verzoek indienen 

Kom je in aanmerking voor de RAAF? Een verzoek dien je in via intranet.
Download verzoek aanvraag (voorbeeld).

Na het RAAF-verzoek

Voorgenomen besluit ontvangen?

Minimaal 8 weken na het indienen van het RAAF-verzoek stuurt de werkgever je een voorgenomen besluit. Stuur ons zo snel mogelijk een kopie! In het voorgenomen besluit kan een toewijzing óf een afwijzing staan. Als de werkgever je verzoek afwijst, kun je tot 4 weken na het voorgenomen besluit bedenkingen indienen.

Traject van 6 maanden

Na het indienen van een RAAF-verzoek, vraagt de werkgever eerst aan de teamchef of dit verzoek gerechtvaardigd is. Vervolgens wordt er in minimaal 8 weken besloten of je verzoek wordt toegewezen of afgewezen. Bij verzoeken die worden afgewezen, kunnen bedenkingen worden ingediend. Een speciale commissie buigt zich over de bedenkingen en adviseert de werkgever, waarna uiteindelijk een definitief besluit volgt. Het duurt maximaal 26 weken voordat er een definitief besluit komt.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan