Stopbak / optische lichtsignalen, nacht

Nachtdienstontheffing

Iedere collega van 55 jaar of ouder heeft het recht een nachtdienstontheffing aan te vragen van het verrichten van dienst of het opleggen van consignatie tussen 00.00 uur en 06.00 uur. De werkgever kan een aanvraag alleen weigeren als sprake is van zwaarwegend dienstbelang.

Handreiking nachtdienstontheffing

De politiebonden en de werkgever hebben begin 2019 overeenstemming bereikt over de zogenoemde handreiking nachtdienstontheffing. Deze handreiking moet bijdragen aan een betere balans tussen de vraag naar politiecapaciteit in de nacht en de impact op collega’s die die ’s nachts werken. Dit is een van de afspraken uit de nieuwe CAO Politie. Aan de nachtdienstontheffing wordt niet getornd.

Suggesties

In de handreiking staan onder andere suggesties voor leidinggevenden om de druk – veroorzaakt door nachtdiensten – voor medewerkers te verlichten.

  • Door te streven naar een goede leeftijdsverdeling binnen het team of door het aantal nachtdiensten in een team proberen te verminderen.
  • Medewerkers met nachtdienstontheffing kunnen vrijwillig een beperkt aantal nachtdiensten draaien of overstappen naar een team dat minder behoefte heeft aan beschikbaarheid in de nacht.
  • Als je een ontheffing hebt, dan kan de werkgever je niet verplichten om toch nachtdiensten te draaien of over te stappen naar een ander team. De handreiking bevat verder uitleg over de juridische kaders, het aanvraagproces en tips over slapen en voeding om gezond de nachtdienst door te komen.

Zie ook

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan