Vacatures ACP

LNFP

Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie

Wat is het LFNP?

Het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) is het functiegebouw voor de gehele politieorganisatie. Het bevat zonder uitzondering alle bestaande functies. Doel van het LFNP is om voor de gehele organisatie:

  • Hetzelfde werk op dezelfde wijze te beschrijven.
  • Hetzelfde werk op dezelfde wijze te waarderen.

Domeinen en vakgebieden:

Het LFNP verdeelt functies over drie domeinen:

  1. Leiding
  2. Uitvoering
  3. Ondersteuning

De domeinen Uitvoering en Ondersteuning zijn weer verdeeld in vakgebieden. Dertien vakgebieden in de Uitvoering en acht in de Ondersteuning. In ieder vakgebied zit een reeks met elkaar opvolgende functies. Als voorbeeld:

  • In het domein Ondersteuning zit het vakgebied ‘Bedrijfsvoeringsspecialist’. Daar zijn er zes van. Oplopend van ‘Bedrijfsvoeringsspecialist A tot en met F (schaal 9 t/m 14).
  • In het domein Uitvoering zit het vakgebied ‘Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP)’ met daarin de zes functies ‘Assistent GGP’ tot en met ‘Operationeel Expert GGP’ (schaal 4 t/m 9).

Werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten:

Bij een aantal vakgebieden horen ook nog werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten.

  1. Werkterreinen zijn een verbijzondering van het vakgebied. In de GGP bijvoorbeeld: wijkagent, hondengeleiding, dierenwelzijn (animal cops) of verkeer. Bij het vakgebied Bedrijfsvoeringspecialismen in de Ondersteuning bijvoorbeeld: P&O, facilitair of onderwijs.
  2. Aandachtsgebieden komen alleen bij de Ondersteuning voor en zijn een verbijzondering van het werkterrein. Bijvoorbeeld het genoemde werkterrein P&O kan vijftien aandachtsgebieden hebben, bijvoorbeeld: rechtspositie, opleidingen of personeelsadministratie.
  3. Specifieke functionaliteiten komen alleen voor bij arrestatieteams en bij de observatie. Het betreft dan zaken zoals scherpschutter en persluchtduiker.

De Minister is verantwoordelijk voor de inhoud van het LFNP en kan wijzigingen doorvoeren in overeenstemming met de vakbonden.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan