politievakgezond

PolitieVakGezond

Bijdragen aan een gezond vak en gezonde professionals.

Politievakgezond

De ACP wil samen met leden bijdragen aan de gezondheid van het politievak en van de vakmensen die het werk uitoefenen. PolitieVakGezond is een programma dat ‘de ACP van de toekomst’ helpt vormgeven langs twee lijnen:

1 - De ACP als beroepsorganisatie

Natuurlijk blijft de ACP als beroepsorganisatie ook in de toekomst gewoon afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar die afspraken moeten wel bijdragen aan een gezond vak en een gezonde professional.

2 - De ACP binnen de Coalitie voor Veiligheid

Bijdragen aan een gezond politievak en een gezonde politieprofessional is alleen mogelijk als je politiewerk in de context van het gehele veiligheidsdomein blijft zien. Daarom is de ACP een van de initiatiefnemers van de Coalitie voor Veiligheid: een platform voor organisaties die werknemers uit het veiligheidsdomein vertegenwoordigen. De coalitie houdt zich bezig met lobbyen en deelt haar informatie en netwerk.

politievakgezond

Acties die de ACP onder de noemer ‘PolitieVakGezond’ heeft ondernomen:

  • De ACP heeft haar juridische hulp ook bereikbaar gemaakt voor niet-leden. Het gaat daarbij om dossiers rond werk, inkomen en letsel. Daarnaast kunnen organisaties de ACP benaderen voor training en scholing op juridisch vlak. Alle inkomsten die hieruit voortkomen, vloeien direct terug naar de vereniging ACP. Zo blijft de dienstverlening aan leden betaalbaar.
  • De ACP heeft via diverse projecten en voor verschillende doelgroepen ervaring opgedaan met dienstverlening aan politiemensen en boa’s wat betreft loopbaanontwikkeling. Zo bood de ACP in samenwerking met vertrouwde partners politiemensen en boa’s van 45 jaar en ouder gratis loopbaancoaching aan. Mogelijk gemaakt met behulp van subsidies.
  • De ACP heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Coalitie voor Veiligheid (CVV). Een samenwerking met 13 vakbonden en beroepsorganisaties uit de veiligheidssector. De ACP droeg ook actief bij aan het verder uitbouwen van dit samenwerkingsverband.
  • De ACP werkt samen met Pronos (en in overleg met de werkgever) aan een PTSS-screener. Met deze screener kunnen politiemensen zichzelf testen op PTSS. Het tijdig herkennen van PTSS is immers in het belang van collega’s en de politie als organisatie.
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan