fotoj

Overgangsbeleid N3 N4

De ACP start per direct een nieuwsbrief voor alle N3 en N4 collega’s met vragen over het doorstroombeleid. Leden en niet leden kunnen zich aanmelden en worden door ons op de hoogte gehouden. In een meet-sessie wordt binnenkort meer uitleg gegeven over het doorstroombeleid.

Donderdag 4 februari 2021, berichten de gezamenlijke vakbonden over het opleidingsbeleid voor 111 surveillanten die nu de niveau 3 (N3) opleiding volgen. Dit leverde een groot aantal vragen op  van niveau 3 collega’s die al met een N3 diploma aan het werk zijn.

Meld je direct aan voor de nieuwsbrief

Waar blijft het plan voor deze groep? Er leven veel vragen en er is nog veel onduidelijkheid over de doorstroommogelijkheden richting niveau 4 en het pad naar het seniorschap.

Met de loopbaan nieuwsbrief wil de ACP informatie delen en de werkgever laten zien dat wij een grote groep collega’s door het hele land kunnen mobiliseren als dat nodig blijkt.

Wij houden je in de nieuwsbrief op de hoogte van

  • Hoe  de ACP, samen met de andere vakbonden en het korps, aan een oplossing voor de doorstroming werkt;
  • De laatste resultaten uit de onderhandelingen over doorstroom voor deze groep;
  • De vervolgstappen in het proces;
  • De ontwikkeling van de loopbaanapplicatie voor ACP-leden;
  • De mogelijkheden van ondersteuning bij mogelijke vervolgstappen door de juristen van de ACP;

Waar staan we nu?

In 2020 is afgesproken dat de huidige aspiranten op de Niveau 3 politieopleiding de opleiding mogen verlengen en afmaken op niveau 4. Degene die al bijna klaar zijn doen dat bijvoorbeeld door het volgen van 2 aanvullende modules.

Onder deze afspraak vielen echter niet de doorstromers die deze opleiding zijn gestart terwijl zij al een Niveau 2 politiediploma hadden en als surveillant werkzaam waren. Dit omdat zij als ‘doorstromer’ een apart opleidingstraject zouden gaan volgen via het overgangsbeleid.

Gevolg van deze afspraak was dat de ene aspirant wel door kon groeien terwijl zijn of haar klasgenoot dit niet mocht.

Nu is afgesproken dat zij onder voorwaarden de keuze krijgen om alsnog voor het Niveau 4 diploma te gaan. Belangrijke voorwaarde is dat zij door deze snelle stap geen collega’s met een N3 diploma inhalen. Daarom is tegelijk afgesproken dat zij pas na 6 jaar werkervaring als generalist de voordelen krijgen van het overgangsbeleid.

Dit is een automatische bevordering op de eigen werkplek op volgorde politiedienstjaren en voorrang bij vacatures. Ook de N3 of 4 aspiranten gestart tussen 2016 en 2020 moeten eerst ervaring opbouwen. Zij krijgen in 2031 en 2032 een bevordering op de eigen werkplek. Als zij reageren op vacatures moeten zij voldoen aan een eis van 8 jaar werkervaring als generalist.

De doorstromers die al zijn afgezwaaid met een Niveau 3 diploma hebben net als de andere collega’s die al met dat diploma werkzaam zijn als generalist recht op een Niveau 4 kwalificatietraject via het overgangsbeleid. Laatste nieuws hierover is dat dit traject in de loop van dit jaar start op volgorde van politiedienstjaren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

evenementen

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan