Vacatures ACP

Consignatie (Piket)

Piket of Consignatie

Consignatie is een ander woord voor piket of wachtdienst. Als je piket hebt, moet je standby staan en kun je worden opgeroepen om te komen werken. In de CAO Politie 2015-2017 is afgesproken dat de sociale en fysieke belasting die piket met zich meebrengt, zoveel mogelijk moet worden beperkt. Deze afspraak is inmiddels in het Protocol consignatie opgenomen.

Bij het opleggen van piketdiensten zijn de voorschriften in de Arbeidstijdenwet (ATW) leidend. Daarnaast tellen piketdiensten mee voor het sociaal maximum, waarbij piket tijdens de nacht zwaarder meetelt dan piket overdag. Er wordt geen piket opgelegd tijdens verlof en vakantie of tijdens de periode van wekelijke rust, zoals gedefinieerd in de ATW, behalve als je hier zelf een verzoek toe doet. Concreet betekent dit het volgende.

Geen consignatie (behalve op eigen verzoek) mogelijk tijdens:

  • een toegewezen vakantie- of verlofdag (bijvoorbeeld de dag waarop je over- of meeruren opneemt);
  • een ouderschapsverlofdag;
  • de wekelijkse rust die op grond van de ATW in het rooster opgenomen dient te worden.

De beperking dat geen consignatie mag worden opgelegd tijdens de wekelijkse rust, geldt alleen voor collega’s die volledig onder de ATW vallen. Je bent deels vrijgesteld van de ATW als je aan drie voorwaarden voldoet:

  1. je salaris moet hoger zijn dan drie keer het minimum loon
  2. je draait niet regelmatig nachtdiensten
  3. en je verricht geen risicovol werk.

Consignatie wel mogelijk tijdens:

  • een roostervrije dag (de dag waarop je niet bent ingeroosterd, ook niet voor verlof);
  • de tijd tussen twee diensten;
  • de dagen waarop geen dienst is gepland vanwege een modaliteitsafspraak (bijvoorbeeld i.v.m. RPU).

Meer informatie

Meer informatie over en voorbeelden van consignatie staan op het korpsintranet, het tabblad Personeel onder Consignatie.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan