Vacatures ACP

Verlof

Er bestaan verschillende soorten verlof. Deze zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Denk bijvoorbeeld aan calamiteitenverlof, zorgverlof of zwangerschapsverlof. In het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) zijn over deze verlofsoorten aanvullende afspraken gemaakt voor de sector politie. Het doel van de Wazo en het Barp is dat politiemensen werk en privé zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen.

Voor alle soorten verlof geldt dat als je op grond van de Wazo recht hebt op een uitkering - en je hebt vanuit het Barp recht op doorbetaling van de bezoldiging (salaris plus een aantal toeslagen) - dan wordt de uitkering in mindering gebracht op de bezoldiging.

Andere soorten van verlof

 • Adoptieverlof
 • Bevallingsverlof
 • Borstvoeding op je werk
 • Buitengewoon verlof
 • Calamiteitenverlof
 • Levensloopverlof
 • Leeftijdbewust P-beleid
 • Ouderschapsverlof
 • Vakantieverlof
 • Vakbondsverlof
 • Zorgverlof
 • Zwangerschapsverlof
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan