uniform

Ouderschapsverlof

Voor elk kind jonger dan 8 jaar kun je als ouder ouderschapsverlof opnemen. Ook voor een adoptie-, stief- of pleegkind dat op jouw adres ingeschreven staat. Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Als je recht hebt, dan krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Ouderschapsverlof en zwaarwegend dienstbelang

De werkgever kan je vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2019. Het veranderde rooster geldt voor het hele ouderschapsverlof.

Meer informatie

Ouderschapsverlof (Rijksoverheid.nl)

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan