privéleven pensioen

Ouderschapsverlof bij politie

Ouderschapsverlof

Voor elk kind jonger dan 8 jaar kun je als ouder (zowel vader als moeder) ouderschapsverlof opnemen. Ook voor een adoptie-, stief- of pleegkind dat op jouw adres ingeschreven staat. Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Als politiemedewerker heb je recht op:

  • 13 weken ouderschapsverlof, waarbij 75% van je bezoldiging (salaris en toeslagen) wordt doorbetaald. Desgewenst kun je daarna nog maximaal 13 weken onbetaald verlof opnemen.
  • Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het verlof opneemt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een aantal weken aaneengesloten verlof op te nemen of om het uit te smeren over de jaren totdat je kind 8 jaar oud is.

Wat als je bij de politie ouderschapsverlof wilt opnemen?
Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, dan moet je dit minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aangeven. Je werkgever mag het verlof niet weigeren (*). De volgende informatie moet je in de verlofaanvraag opnemen:

  • Op welke (verwachte) datum het verlof ingaat 
  • Hoeveel uren verlof je wilt opnemen
  • Op welke werkdagen je dit verlof wilt opnemen
Ouderschapsverlof

Wat veranderd er aan ouderschapsverlof in de nieuwe politie-CAO?
Door wijziging van wetgeving komt er € 2,5 miljoen extra beschikbaar voor ouderschapsverlof. Het arbeidsvoorwaardengeld dat hierdoor vrijkomt, zal ten goede komen aan regelingen op het gebied van arbeid en zorg (zoals verdere verbetering van ouderschapsverlof bij de politie). De exacte invulling is nog onbekend. Het streven is om die medio/in het najaar van 2022 in de betreffende werkgroep nader te bepalen en te laten accorderen in het formele overleg tussen de politievakbonden en de werkgever.

* De werkgever kan je enkel vanwege een zwaarwegend dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren.

ANDERE VERLOFVORMEN ROND ZWANGERSCHAP EN OUDERSCHAP

Vanaf het moment dat je een kind verwacht, zijn er naast ouderschapsverlof ook andere vormen van verlof op te nemen. Wil je meer weten over bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en (aanvullend) geboorteverlof/partnerverlof? De afspraken hierover kun je vinden in de Wet arbeid en zorg (Wazo)

Meer informatie

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan