uniformen

OVW-Periodieken

Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden

OVW-regeling

Op aandringen van de vakbonden is in de CAO 2012-2014 afgesproken om ‘zwaar’ politiewerk te belonen met extra salaris.

Bij de invoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie is daarom per functie beoordeeld in welke mate er sprake is van zogenaamde onvermijdelijk verzwarende werkomstandigheden (OVW). Gekeken is bijvoorbeeld naar elementen als het omgaan met geweld, criminele druk, onregelmatigheid en het dragen van speciale verantwoordelijkheden. Per functie zijn daarop OVW-punten toegekend (maximaal 64).

Functies met 24 of meer punten geven recht op OVW-periodieken. Collega’s met zo’n functie ontvangen na het bereiken van hun schaalmaximum, uitloopperiodieken in de naast-hogere schaal. Hun salaris groeit een aantal jaren door tot aan het maximumbedrag in de schaal boven hun officiële functieschaal. Welke functies recht geven op OVW-periodieken is vastgelegd in het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

De toekenning van OVW-periodieken (uitloopperiodieken) leidt niet tot een officiële plaatsing in een hogere schaal (of een hogere rang). Iemand met een functie in schaal 7 blijft volgens zijn salarisstrook dus geplaatst in schaal 7, ook na de toekenning van OVW-periodieken in schaal 8. Het is mogelijk dat je de OVW periodieken verliest bij een overstap naar een functie zonder recht op OVW-periodieken.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan