RAP-regeling

RAP-regeling

'Verdien' je vakbondscontributie terug.

RAP-regeling

ACP-leden in actieve dienst kunnen gebruikmaken van de RAP-regeling en zo in november een aanzienlijk deel van hun vakbondscontributie terugkrijgen. Door gebruik te maken van de RAP-regeling kun jij namelijk fiscaal-vriendelijk je vakbondscontributie betalen. Met deze regeling ruil je arbeidsvoorwaarden om belastingvoordeel te krijgen. Je geeft aan welke kosten je hebt gemaakt (bijvoorbeeld je vakbondscontributie) en tegen welke bronnen je deze wilt ruilen (bijvoorbeeld vakantiegeld of eindejaarsuitkering).

Je betaalt eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en premies, zodat je aan het eind van het jaar netto meer overhoudt. Je kunt de verrekening maandelijks laten toepassen, maar dit kan effect hebben op de opbouw van je vakantiegeld en je eindejaarsuitkering.

Lees hier alles over de RAP-regeling

Collega’s kunnen desgewenst een aanvraag voor de RAP-regeling afhandelen in YouForce via FlexBenefits. Je kunt tot uiterlijk 31 oktober een aanvraag doen.

RAP-regeling

Stappenplan

Volg de volgende stappen om dit fiscale voordeel binnen te halen:

  • Log in op YouForce.
  • Klik op de paarse button [FlexBenefits].
  • Er verschijnt een welkomstscherm, klik onderaan dat scherm op [OK].
  • Klik op de tegel [Vakbondsjaarcontributie inhouding via salaris].
  • Vul bij 'Stap 1' achter [Ingangsdatum/maand] 1-11-2023 in (als de datum niet automatisch wordt ingevuld).
  • Vul bij 'Stap 1' achter [Bedrag vakbond] je jaarlijkse ACP-contributie in.
  • Vul bij 'Stap 2' achter [Eindejaarsuitkering] hetzelfde totaalbedrag zoals hierboven (je jaarlijkse ACP-contributie) in.
  • Klik eerst op [Bewaren] en na het verversen van het scherm op [Indienen].
  • Kies voor [Vakbondsjaarcontributie inhouding via salaris].
  • Klik op [OK].

Let op!

Dankzij de politie-cao is het vanaf 2022 mogelijk de vakbondscontributie jaarlijks automatisch uit te ruilen. Automatisch uitruilen is tot wederopzegging mogelijk als je contributie via het salaris wordt verrekend en je als bron de eindejaarsuitkering wilt inzetten. Op het korpsintranet vind je informatie over hoe je dit moet aanvragen en waar je op moet letten. Leden die vorig jaar hebben gekozen voor automatisch uitruilen via het salaris (YouForce) hoeven geen actie te ondernemen.

Dit stappenplan werkt alleen als de ACP-contributie op je salaris wordt ingehouden. Betaal je de contributie rechtstreeks aan de ACP? Kies in het eerste menu [Keuze maken] voor [Overige vakbonden]. Je moet dan wel een bewijsstuk toevoegen. Als je de contributie rechtstreeks aan de ACP betaalt, dan krijg je een overzicht van de betaalde vakbondscontributie (betalingsverklaring), de ACP zal deze de komende weken versturen. Check voor alle zekerheid je SPAM-box komende weken. Heb je begin oktober nog geen jaaroverzicht van ons ontvangen? Stuur dan een e-mail naar administratie@acp.nl

Leden die betalen via inhouding hebben geen betaalbewijs nodig.

 

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan