Vacatures ACP

Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Als je partner overlijdt, heb je mogelijk recht op een Anw-uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Anw-compensatie

De pensioenregeling van het ABP gaf achtergebleven partners van (politie)ambtenaren aanspraak op een extra uitkering bovenop hun nabestaandenpensioen: de Anw-compensatie. Dit recht bestond als ze niet in aanmerking kwamen voor een aanvullende uitkering op basis van de Anw. Vanaf 1 mei 2018 is deze Anw-compensatie in de ABP-regeling vervallen. Medewerkers kunnen zich vanaf die datum tegen een Anw-hiaat verzekeren.

Verzekeren tegen ANW-hiaat

Politiemedewerkers die zich willen verzekeren tegen een Anw-hiaat, kunnen daarvoor vanaf januari 2020 terecht bij elipsLife. Dat is de uitkomst van de verplichte Europese aanbestedingsprocedure die de werkgever heeft doorlopen. De politieverzekering bij elipsLife vervangt de tijdelijke voorziening die sinds 2018 door Loyalis wordt aangeboden.

Wel of geen Anw-hiaatverzekering?

Of het nodig of verstandig is om een Anw-verzekering af te sluiten is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De verzekering bij elipsLife is alleen bedoeld om de inkomenspositie van partners waarmee langdurig is samengewoond na het wegvallen van jouw inkomen veilig te stellen. Ben je alleenstaand, dan heeft het afsluiten van deze verzekering (op dit moment) geen zin. Ook als extra inkomensgarantie voor kinderen is deze verzekering niet geschikt.

De aanvullende verzekeringsmogelijkheid is vooral van belang voor collega’s met partners vanaf veertig jaar, voor wie de verbetering van het nabestaandenpensioen het verdwijnen van de ANW-compensatie niet op tijd zal opvangen. Maar ook in dat geval hoeft het afsluiten van een Anw-verzekering niet altijd noodzakelijk te zijn. Dat hangt af van meerdere factoren.

Extra aanvulling

Voor de groep collega’s die al voor 1996 pensioen opbouwde bij het ABP is er - in plaats van de Anw-compensatie - toch nog sprake van een extra aanvulling op het nabestaandenpensioen van de (ex-)partner. Deze aanvulling kan oplopen tot € 4.000 bruto per jaar. Lees meer over de voorwaarden en bedragen (ABP).

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan