opzeggen lidmaatschap

Bondsbestuur

Bondsbestuur ACP

Het Bondsbestuur van de ACP bestaat uit een afvaardiging van leden. Na de Algemene Vergadering is het Bondsbestuur het hoogste verenigingsorgaan binnen de ACP. In de statuten van de ACP staan de taken, verantwoordelijkheden van het Bondsbestuur en de kaders waarbinnen het bestuurt.

Tijdens de Algemene Vergadering worden de kaders voor het beleid op hoofdlijn voorgelegd aan de afgevaardigde ACP-leden. Worden deze goedgekeurd, dan zorgt het Bondsbestuur er samen met het Dagelijks Bestuur van de ACP voor dat het beleid van de ACP binnen deze kaders wordt uitgevoerd.

Het Bondsbestuur en het Dagelijks Bestuur komen minimaal eenmaal per maand bij elkaar. Zij bekijken en bespreken op strategisch en tactisch niveau het reilen en zeilen van de bond. Naast de sturende rol die het Bondsbestuur vervult, heeft het ook een toetsende rol om te beoordelen of de ACP als vakbond de juiste dingen doet.

Het Bondsbestuur van de ACP bestaat uit:

 

Bondsbestuur Patrick
bondsbestuur
Bondsbestuur
bondsbestuur

Patrick Fluyt (Oost Nederland)

René van der Vliet (Midden-Nederland)

Connie Smits (Oost-Brabant)

Bart Bolhuis (Politieacademie)

bondsbestuur
bondsbestuur
Bondsbestuur Johan Schutte
bondsbestuur

Bessel van den Hazel (Oost-Nederland)

Luc Hoeben (Zeeland-West-Brabant)

Johan Schutte (Amsterdam)

Edmond Kleintjes (Limburg)

bondsbestuur
silhouette

 

Evert Zwaanswijk (Noord -Holland)

Bianca Smaardijk (Zeeland-West-Brabant)

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan