opzeggen lidmaatschap

Bondsbestuur

Bondsbestuur ACP

Het Bondsbestuur van de ACP bestaat uit een afvaardiging van leden. Na de Algemene Vergadering is het Bondsbestuur het hoogste verenigingsorgaan binnen de ACP. In de statuten van de ACP staan de taken, verantwoordelijkheden van het Bondsbestuur en de kaders waarbinnen het bestuurt.

Tijdens de Algemene Vergadering worden de kaders voor het beleid op hoofdlijn voorgelegd aan de afgevaardigde ACP-leden. Worden deze goedgekeurd, dan zorgt het Bondsbestuur er samen met het Dagelijks Bestuur van de ACP voor dat het beleid van de ACP binnen deze kaders wordt uitgevoerd.

Het Bondsbestuur en het Dagelijks Bestuur komen minimaal eenmaal per maand bij elkaar. Zij bekijken en bespreken op strategisch en tactisch niveau het reilen en zeilen van de bond. Naast de sturende rol die het Bondsbestuur vervult, heeft het ook een toetsende rol om te beoordelen of de ACP als vakbond de juiste dingen doet.

Het Bondsbestuur van de ACP bestaat uit:

  • Patrick Fluyt (Oost-Nederland)
  • René van der Vliet (Midden-Nederland)
  • Luc Hoeben (Zeeland-West-Brabant)
  • Edmond Kleintjens (Limburg)
  • Bianca Smaardijk (Zeeland-West-Brabant)
  • Johan Schutte (Amsterdam)
  • Bart Bolhuis (Politieacademie)
  • Connie Smits (Oost-Brabant)
  • Evert Zwaanswijk (Noord-Holland)
  • Bessel van den Hazel (Oost Nederland)
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan