Modaliteit

Modaliteiten

Modaliteit aanvragen vanaf 2023

Vanaf 2023 kunnen politiemedewerkers het hele jaar door een (ander) werktijdpatroon (modaliteit*) aanvragen. Ook de aanvraagmethode verandert: het invullen van een papieren formulier wordt vervangen door een digitale aanvraagprocedure in YouForce.

Bespreking in teamverband
Individuele wensen over werktijdpatronen moeten passen binnen het totaal aan wensen op dat gebied en binnen de bedrijfsvoering van het team en het werkaanbod. Het bespreken van de onderlinge afstemming van modaliteiten in teamverband is dan ook van belang.

Hoe dien je een aanvraag voor een modaliteit in?

Ga eerst met je leidinggevende in gesprek over het door jouw gewenste werktijdpatroon. Daarna regel je de aanvraag via de tegel ‘Aanvraag modaliteiten’ in YouForce. Je aanvraag wordt dan samen met de andere (toegekende) aanvragen van je team getoetst, waaronder de planbaarheid. Vervolgens gaat je leidinggevende met je in gesprek over eventuele knelpunten.

Modaliteit

Hoe verloopt de afhandeling van de aanvraag?

Je leidinggevende moet de aanvraag van een modaliteit binnen zes weken afhandelen. Of hij laat je binnen die zes weken weten meer tijd nodig te hebben.

  • Is je leidinggevende akkoord, dan wordt jouw aanvraag in YouForce goedgekeurd.
  • Is je leidinggevende van plan om jouw aanvraag af te wijzen of aan te passen, dan is hij verplicht daarover eerst advies in te winnen bij de Landelijke Commissie Werktijdenmodaliteiten. Daarin zitten vertegenwoordigers van de politievakbonden en de werkgever.
  • Een leidinggevende moet bij voorkeur binnen zes weken een besluit nemen en maximaal na twaalf weken of binnen vier weken na het ontvangen van het advies van de Landelijke Commissie Werktijdenmodaliteiten. Laat hij deze beslistermijnen verlopen, dan wordt de modaliteit van rechtswege toegekend.

Hoelang is een toegekende modaliteit geldig?

Een goedgekeurde modaliteit blijft een jaar geldig en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de werkgever of medewerker behoefte heeft aan een aanpassing.

LET OP: Heb je voor 1 oktober 2022 een aanvraag voor een modaliteit ingediend, dan hoef je deze niet nogmaals via YouForce in te dienen.

* Een modaliteit is een herkenbaar patroon van vrije tijd, uitgedrukt in uren of in dagen. Bijvoorbeeld 4 x 9 uur per week werken of 1 structurele vrije dag. Het kan ook gaan om een vaste vrije avond voor het beoefenen van een sport in teamverband of vrijwilligerswerk.

Sluit je aan bij de ACP

Aspiranten

Zoek jij een plek waar je jezelf kan ontwikkelen, voorzien van juridische hulp en met een groot netwerk? Meld je dan aan als ACP-lid.

De ACP is dé politievakbond die zich maximaal inzet voor jou zodat jij je werk veilig, gezond en met plezier kunt doen.

Dit doen wij door jou te helpen bij juridische problemen op je werk. Door opleidingen en workshops aan te bieden. Met de werkgever te onderhandelen over jouw salaris en arbeidsvoorwaarden. Maar ook door 24/7 voor jou klaar te staan voor vragen.

Sluit je aan en word lid van Politievakbond ACP!

Als nieuw lid van de ACP ontvang je nu een Cash for Cops tegoedbon van €25 óf een digitale VVV-bon t.w.v. €20!

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan