Stichting waarborgfonds Politie

Stichting waarborgfonds politie

Stichting Waarborgfonds Politie: vangnet voor schadekosten

Wat als je vanwege je werk bij de politie wordt bedreigd of het slachtoffer wordt van vernielingen, waardoor je misschien zelfs moet verhuizen of schade lijdt aan bezittingen? Waar verhaal je de schade die niet door eventuele daders, de werkgever of andere instanties wordt vergoed? Sinds 2011 kun je dan een schadevergoeding aanvragen bij Stichting Waarborgfonds Politie (SWP). Een gezamenlijk initiatief van de werkgever en de politiebonden als uiterste vangnet voor politiemensen.

Na een late dienst parkeer jij je privé-auto voor je huis. De volgende dag ontdek je een flinke kras over de volle lengte van jouw auto. Niemand heeft de dader gezien en je hebt redenen om aan te nemen dat de vernieling te maken heeft met je werk bij de politie. De reparatiekosten kun je niet verhalen op de dader en ook de rechtspositie van de politie voorziet in dit geval niet in een vergoeding.

Verhuizen om veiligheidsredenen
“Op zo’n moment komt het Waarborgfonds in beeld”, vertelt Petra van der Wiel, voorzitter van de SWP. “Dit is nog een eenvoudig geval. Het fonds heeft daarentegen ook collega’s kunnen helpen die voor hun eigen veiligheid moesten verhuizen en daardoor geconfronteerd werden met onverwachte kosten, waarvoor de verhuisregeling van het korps geen vergoeding bood.”

Extra financieel vangnet
Stichting Waarborgfonds Politie is opgericht als extra vangnet bij privéschade. In de eerste plaats gaat het om fysieke of materiële schade van een collega als gevolg van zijn beroepsuitoefening, waarvan het niet aanvaardbaar is dat de collega daar volledig voor opdraait. Sinds de oprichting heeft het bestuur ruim vijftig aanvragen in behandeling genomen.

Petra van der Wiel: “Het fonds beschikt over een begrensd budget. We bewaken goed of iemand echt geen beroep kan doen op een andere voorziening en dat de schade niet het gevolg is van eigen onachtzaamheid. Iedere aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Dat resulteert niet altijd in een bedrag, maar soms kan het bestuur van Stichting Waarborgfonds een bemiddelende rol vervullen en daarmee al veel leed wegnemen.”

Word lid

Versterk je positie als politiemedewerker

Word vandaag nog lid van de ACP en ervaar de voordelen van een sterke vakbond die zich inzet voor jou als politiemedewerker. Naast de waardevolle ondersteuning van het Stichting Waarborgfonds Politie (SWP), biedt de ACP uitgebreide juridische hulp en bijstand. Of het nu gaat om arbeidsconflicten, rechtsbijstand bij dienstongevallen, of andere juridische vraagstukken, de ACP staat voor je klaar.

Als lid krijg je toegang tot ervaren juristen en experts die specifiek zijn gericht op de belangen van politiepersoneel. Sluit je aan bij de ACP en versterk niet alleen je positie als politiemedewerker, maar verzeker jezelf ook van professionele juridische ondersteuning wanneer dat nodig is.

Downloads

Download hier een eenvoudig stroomschema en de folder van Stichting Waarborgfonds Politie:

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

SLUIT JE AAN