Over ons Politievakbond ACP

OVER ONS

Wie is de ACP?

De ACP is dé politievakbond die opkomt voor de belangen van politiemensen. Een netwerk van actieve en gepensioneerde (politie)professionals, verbonden in een vereniging. En met een gezamenlijk doel:

  • (Pro)actief opkomen voor de persoonlijke en gezamenlijke belangen van politiecollega’s;
  • Bijdragen aan een gezond en veilig politievak.

Met en voor elkaar delen wij de passie voor het politievak en het verlangen bij te dragen aan een veilig(er) Nederland. Het politievak is een mooi en bijzonder vak. Maar zeker ook een zwaar en risicovol vak. Het vraagt om weerbaarheid, saamhorigheid en lef. Die eigenschappen worden zichtbaar in de manier waarop wij samen de belangen van politiemensen behartigen. En in de manier waarop we met elkaar omgaan.

Naast elkaar staan. Het gesprek stimuleren. Maar als het nodig is de beuk erin. Politiemensen, hun vak en hun ambities zijn bij ons in goede handen. Door samen de handen ineen te slaan en een krachtige stem in de sector te vormen. Daarbij staat het volgende voorop: iedereen waarvoor en waarmee wij samenwerken aan een veiliger Nederland, benaderen wij daadkrachtig, persoonlijk en respectvol. De ACP is met haar sterke netwerk een belangrijke maatschappelijke speler.

> Lees meer over de geschiedenis van de ACP.

Wat doet Politievakbond ACP?

De ACP wil ervoor zorgen dat collega’s hun werk veilig, gezond en met plezier doen. Dat zij uit hun loopbaan kunnen halen wat zij ervan verwachten. Of het nu gaat om een hoger salaris, een veilige en leuke leer- en werkplek, opleidingen of trainingen om jezelf te kunnen ontwikkelen of het goed kunnen combineren van werk en privéleven. Daar maken wij ons samen met collega’s op de werkvloer hard voor.

De ACP zet zich voortdurend in om het politievak en de arbeidsvoorwaarden van haar  leden te verbeteren. We gaan daartoe het gesprek aan en maken afspraken, met de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de korpschef van de Nationale Politie en met leidinggevenden op de werkvloer. Het hoogste niveau waarop de ACP met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden bij de politie overlegt, is het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP).

De ACP is daarnaast een specialist op het gebied van werk en inkomen voor de sector politie. Onze leden kunnen rekenen op juridische hulp van onze ervaren juristen en kunnen bij ons terecht met juridische en andere vragen.

Hoe werkt politievakbond ACP?

De ACP wil een betrokken vakbond zijn. Een vakbond die zich verzet tegen het gebrek aan solidariteit als gevolg van een veranderende samenleving waarin gezamenlijke waarden en normen verdwijnen en de nadruk steeds meer op het individu komt te liggen.

Als vakbond heeft de ACP haar wortels in de christelijk-sociale traditie. Maar iedereen die zich bij ons thuisvoelt en onze uitgangspunten respecteert, is van harte welkom lid te worden.

De vier kernwaarden van de ACP:

  1. Bekwaam als organisatie
  2. Verantwoordelijk in haar handelen
  3. Met lef en moed in standpunten en acties
  4. Behulpzaam in haar dienstverlening naar leden

 

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan