Vereniging

Vereniging

Politievakbond ACP is een netwerk van actieve en gepensioneerde (politie)professionals, verbonden in een vereniging. Met een gezamenlijk doel: (pro)actief opkomen voor de persoonlijke en gezamenlijke belangen van politiecollega’s en bijdragen aan een gezond en veilig politievak. Met en voor elkaar.

De werkorganisatie van de ACP bestaat uit een Dagelijks Bestuur, de afdelingen collectieve belangenbehartiging en individuele belangenbehartiging. De belangenbehartigers ondersteunen samen met de afdeling vereniging de honderden kaderleden en vrijwilligers in het land bij hun vakbonds- en politiewerk. Ook het ledencontactcentrum en de ledenadministratie helpen daarbij. De vereniging bestaat verder uit de jongerenafdeling ACP Jong, de afdeling ACP Plus voor 55-plusleden en de Stichting Leden voor Leden die collega’s in financiële en geestelijke nood helpt.

Democratie

Het Bondsbestuur van de ACP - na de Algemene Vergadering het hoogste verenigingsorgaan binnen de ACP - bestaat uit een afvaardiging van leden.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan