twee agenten

Salaris Politie

Salaristabellen Politie (schalen en bedragen)

Wat moet je weten over je salaris?

  • Salaris is het bedrag dat je ontvangt op grond van jouw inschaling in de voor jou geldende salaristabel (bijv. schaal 6 trede 1).
  • Vaak ontvang je daarnaast nog aanvullende toelagen. Jouw salaris en de ontvangen toelagen noemt men samen de bezoldiging.
  • Op jouw bezoldiging houdt de werkgever loonheffing Een deel kun je (mogelijk) terugvragen als je aangifte inkomstenbelasting doet. De ACP kan je hiermee helpen via de ACP Belastingservice (hier een link van maken?).
  • De salarisstrook voor politieambtenaren is een besluit. Als er iets niet klopt op je salarisstrook, moet je binnen 6 weken bezwaar maken.
  • De salarisverwerking van de Nationale Politie wordt verzorgd door Raet. Op de website van Raet kun je terecht voor uitleg over je loonstrook, of een bruto-nettoberekening.
  • De meeste rechten en plichten van politiemedewerkers zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp).
  • Het salaris bij de politie wordt iedere maand rond de 20e overgemaakt.

Vragen? Of bezwaar maken?

Heb je vragen over jouw loonstrook die jouw werkgever niet naar tevredenheid kan beantwoorden? Neem dan contact op met het ledencontactcentrum van de ACP. Zij kunnen adviseren. Zo nodig helpen onze juristen je bezwaar te maken tegen fouten.

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100