BOA vakbond

Vakbond BOA ACP

Vakbond BOA ACP is dé vakbond voor boa's en heeft de ambitie dé betrouwbare en herkenbare belangenbehartiger voor boa's te zijn. Met een duidelijke focus op de beroepsinhoud.

Vakbond BOA ACP wil de positie van handhavers en toezichthouders verbeteren, de sector verder professionaliseren en de kwaliteit van het vak verhogen. Vakbond BOA ACP richt zich op het afspreken van specifieke arbeidsvoorwaarden en op de belevings- en beroepswereld van werknemers in deze sector. Gerechtigheid, naastenliefde, rentmeesterschap en verantwoordelijkheid zijn waarden waarmee vakbond BOA ACP uitvoering geeft aan zijn missie.

Vakbond BOA ACP is onderdeel van politievakbond ACP. De ACP staat voor een integrale veiligheidsbenadering binnen het veiligheidsdomein, waarin politie en boa’s samenwerken. Met wederzijds respect voor elkaars rollen en taken.

Op de website van Vakbond BOA ACP, vind je onder meer het laatste nieuws over en voor boa's en een uitgebreide boa-vacaturebank

> Website van BOA ACP

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan