Tijdelijke RVU (2020-2025)
25 jan 2024

Tijdelijke RVU (2020-2025)

Bij het sluiten van het pensioenakkoord in 2019 was het voor alle partijen duidelijk dat het samen uitwerken van nieuwe landelijke vroegpensioenregeling wel een paar jaar zou duren. 

Afgesproken werd de oudste werknemers in zware beroepen daarvan niet de dupe te laten worden en hun vervroegde uittreding te vergemakkelijken door twee tijdelijke maatregelen.  

  1. De eerstvolgende stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd werd twee jaar uitgesteld.
  2. De overheid maakte vroegpensioenuitkeringen weer betaalbaar door een bepaald bedrag vrij te stellen van de fiscale boeteheffing van 52 procent. In hoeverre de werkgevers gebruik maakten van deze nieuwe financiële ruimte moest per sector in onderhandelingen met de bonden worden bepaald. (Voor de politiesector gebeurde dat meteen in 2020.)  

In de tijdelijke RVU is de fiscaal vrijgestelde vroegpensioenuitkering per jaar maximaal een AOW-uitkering. Dat is voor veel mensen niet voldoende om van rond te komen na een vervroegde uittreding. Voor een aanvullend inkomen zijn ze dan gedwongen alvast hun pensioenkapitaal aan te spreken. Dat leidt tot levenslang een lagere pensioenuitkering. Een verdere verlaging treedt op doordat ze vanwege hun vervroegde uittreding tot aan hun AOW-leeftijd geen pensioenpremie meer betalen. Voor de vakbonden is dit alles reden genoeg om te eisen dat in de landelijke vroegpensioenregeling vanaf 2026 een hoger bedrag (dan een AOW-uitkering) wordt vrijgesteld van de fiscale boeteheffing van 52 procent.

Reacties

Reageren?

Over de auteur

Afdeling Marketing & Communicatie

Profiel
bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN