ACP | Politievakbond ACP

In de CAO Politie en arbeidsovereenkomst van een politieambtenaar worden afspraken gemaakt over het salaris: de vergoeding die je krijgt voor het werk dat je uitvoert. Het salaris is afhankelijk van de functie die je uitoefent en het aantal jaren ervaring dat je hebt in een functie.

Voor een groot deel van de politiecollega’s (tot en met schaal 14) bestaat een deel van het maandelijks uitgekeerde salaris uit een operationele toelage (ORT). Dit is het bedrag dat je krijgt voor het werken in onregelmatige dienst.  Wanneer je door ziekte en/of zwangerschap tijdelijk geen onregelmatigheid kunt draaien, heb je recht op doorbetaling via de vervangende inconveniëntentoeslag (VIT). Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde aan onregelmatigheid, van de drie perioden direct voorafgaande aan de ziekte en/of zwangerschap. Draai je door het vervullen van een andere functie (en/of tijdelijke opgedragen andere werkzaamheden) geen onregelmatige diensten meer en gaat je er daardoor financieel op achteruit, dan heb je recht op een afbouwtoelage.

Ook je declaraties en reiskosten worden via je salaris uitbetaald.

Politie CAO en Salaris

In de CAO die is afgesloten in november 2018, zijn afspraken gemaakt over salaris en loonsverhoging.  In onderstaande infographics wordt uitgelegd wat dat betekent voor de loonontwikkeling in 2018, 2019 en 2020 voor een aantal functies. Onder de infographics vind je de complete salaristabellen zoals die na invoering van de CAO in 2018 zijn geworden.

 

Salaristabellen (schalen en bedragen) Politie

Salaristabel per 1 juli 2019 

[ga direct naar de downloads] 

Schaal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bedrag in €:
1.481,77 0 0
1.556,31 1 1
1.631,98 2 2 0
1.734,75 3 3 1 0
1.834,14 4 4 2 1
1.924,49 5 5 3 2 0 0
2.005,81 6 6 4 3 1 1 0
2.074,70 7 7 5 4 1
2.158,27 8 8 6 5 2 2
2.228,30 9 9 7 6 3 3 2
2.299,45 10 10 8 7 4
2.370,60 11 9 8 5 4 3 0
2.428,20 12 10 9 6 5
2.494,84 13 11 10 7 6 4 1 0
2.579,54 12 11 8 7 5
2.643,92 13 12 9 8 2 1
2.706,03 14 13 10 6 2
2.790,74 14 11 9 7 3 3 0
2.855,11 12 10 8 4 1
2.903,68 13 11
2.954,50 14 12 9 5 4
3.013,23 13 10 2
3.076,48 14 11 6 5
3.157,79 12 7 3
3.237,98 13 8 6
3.335,11 14 9 7 4
3.409,65 10 5 0
3.494,35 11 8
3.544,05 6 1
3.593,74 12 9
3.649,08 7 2
3.705,55 13 10
3.780,09 14 8 3
3.794,77 11
3.907,71 12 9 4
4.025,17 13 10 5 0
4.132,46 14 11 6 1
4.257,82 12 7 2
4.384,32 13 8 3 0
4.502,90 14 9 4 1
4.621,49 10 5 2
4.738,95 11 6 3 0
4.853,02 12 7 4 1
4.968,21 13 8 5 2
5.090,19 14 9 6 3 0
5.168,12 10 7 4 1
5.286,70 11 8 5 2
5.434,66 12 9 6 3 0
5.581,48 13 10 7 4 1
5.730,56 14 11 8 5 2
5.878,51 12 9 6 3 0
6.027,59 13 10 7 4 1
6.183,45 14 11 8 5 2
6.343,82 12 9 6 3 0
6.508,71 13 10 7 4 1
6.707,49 14 11 8 5 2
6.911,91 12 9 6 3
7.124,23 13 10 7 4
7.341,08 14 11 8 5
7.566,96 15 12 9 6
7.799,61 13 10 7
8.039,04 14 11 8
8.286,38 15 12 9
8.542,76 13 10
8.805,90 14 11
9.079,22 15 12
9.359,31 13
9.591,96 14
9.825,75 15

Salarisbedrag cf bijlage Ia behorende bij art 8 derde lid Bbp (schaal 19)                      10.275,55

 

Download salaristabellen (pdf)

Wat je moet weten over je salaris bij de Nationale Politie:

  1. Op je salaris wordt loonheffing toegepast een deel daarvan kun je later (mogelijk) weer terugvragen als jij je aangifte doet van je inkomsten. De ACP kan je hiermee helpen via ACP Belastingservice;
  2. Loop je rond met vragen over de hoogte van je salaris, dan kun je terecht bij de collega’s van de salarisadministratie. Ook kun je als politieagent veel antwoorden op vragen vinden op het intranet van het korps;
  3. De salarisstrook voor politieambtenaren is een besluit. Als er iets niet klopt op je salarisstrook, moet je binnen 6 weken bezwaar maken;
  4. De salarisverwerking van de Nationale Politie wordt verzorgd door Raet. Op de website van Raet kan je terecht voor uitleg over je loonstrook, of een bruto-netto berekening;
  5. De rechten en plichten van politiemedewerkers zijn vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Daarnaast hebben politiemedewerkers te maken met het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten (Brvvp) en de Beleidsregel pauzes (Pauzeregeling);

Betaaldag Politie

Het salaris bij de politie wordt iedere maand rond de 20ste overgemaakt.

Wat de ACP betekenen op het gebied van jouw salaris?!

  •  Wij helpen ACP-leden door bezwaar te maken tegen een loonstrook. Let op, je loonstrook is een besluit. Hier moet binnen 6 weken bezwaar tegen gemaakt worden. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de ACP als je onze hulp nodig hebt;
  • Denk je dat er fouten zijn gemaakt in je loonstrook? En kom je er met de werkgever niet uit? EN ben je ACP-lid? Neem contact met ons op om je loonstrook te laten checken;
  • We maken afspraken met de minister over primaire (o.a. salaris en toeslagen) en secundaire arbeidsvoorwaarden tijdens de Cao-onderhandelingen;
  • We beantwoorden vragen van leden rondom salaris en toelagen;
  • Een keer per jaar kun je via de ACP Belastingservice je belastingpapieren in laten vullen;

Het verhaal van Peter: check op je loonstrook!

Peter is 30 jaar en werkt inmiddels al weer zo’n 10 jaar in de volle onregelmatigheid. Peter is bevorderd en daar is hij erg blij mee. De bevordering wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht. Heel mooi want dat betekent dat Peter met terugwerkende kracht meer salaris ontvangt over een periode van 6 maanden.

Bij het ontvangen van zijn loonstrook ziet Peter echter dat hij geen nabetaling heeft ontvangen. Ook is zijn salaris niet aangepast. Peter neemt hierover contact op met de HR-servicedesk van de politie. Helaas krijgt hij daar niet de gewenste duidelijkheid.

Peter is lid van de ACP. Na 3x mailen met de HR-servicedesk zonder resultaat, besluit hij contact op te nemen met de ACP. Hij stelt de vraag: hoe nu verder? De juriste van de ACP  checkt zijn Loonstrook en het blijkt dat Peter gelijk heeft als hij zegt dat hij nog recht heeft op een nabetaling.

De juriste maakt bezwaar tegen de loonstrook van Peter. Aan de kant van de politie wordt geconstateerd dat het bevorderingsbesluit nog niet is verwerkt in de administratie. Peter ontvangt alsnog zijn aangepaste salaris én de nabetaling waar hij recht op heeft.

Word nu lid van de ACP

De ACP maakt zich hard voor een goed salaris voor politiecollega’s en kan je helpen bij problemen met je loonstrook en salaris. Word nu lid van de ACP.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.