vrouwen telefoon

Ledencontactcentrum ACP

Heb je een (juridische) vraag en neem je contact op met de ACP, dan krijg je allereerst onze collega’s van het Ledencontactcentrum (LCC) aan de lijn. De medewerkers van het LCC zijn juridisch opgeleid en hebben jarenlange ervaring met het beantwoorden van vragen van politiecollega’s. Zij worden regelmatig bijgeschoold over belangrijke onderwerpen, zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid of functioneringstrajecten. Zij zijn bekend met het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp), Besluit bezoldiging politie (Bbp), Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie (Brvvp) en andere wet- en regelgeving. 

Duizenden vragen

Per jaar beantwoorden de LCC-collega’s duizenden uiteenlopende vragen over onder andere ziekte en re-integratie, disciplinaire onderzoeken, arbeidsconflicten, modaliteiten, verlofvragen, nieuwe cao’s, (vroeg)pensioen en nog veel meer. Het LCC beantwoordt jouw vragen, geeft (juridisch) advies en zet indien nodig je vraag door naar individuele belangenbehartigers in de eenheid, collectieve belangenbehartigers en/of onze juristen. Op het LCC zorgen ze ervoor dat jouw hulpvraag geregistreerd wordt, waardoor jouw verhaal bekend is en je niet in herhaling hoeft te vallen. Tot slot heeft het LCC een signaalfunctie als het gaat om ontwikkelingen op de werkvloer. 

Heb jij een hulpvraag? Neem dan contact op via: ledencontact@acp.nl 

Dit kan ook via het contactformulier www.acp.nl/contact of via Mijn ACP.

Telefoon: 085-0664100: keuze 2 

 

Quote ACP-lid die contact heeft gelegd met ons ledencontactcentrum:

'Bedankt voor je heldere uitleg en het gedane onderzoek. Nu kan ik mijn vraag afsluiten en mij verder richten op andere wegen.'

Loopbaan
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

SLUIT JE AAN