ACP wil arbitrage om doorstroomopleiding N5 

ACP wil arbitrage om doorstroomopleiding N5 

14 jul 2020, cao

Er is afgesproken dat bijna 1000 collega’s die onder het overgangsbeleid niveau 4 vallen naar de doorstroomopleiding niveau 5 worden gestuurd. De werkgever wil die afspraak niet nakomen. Daarom wil de ACP een uitspraak van de Advies- en Arbitragecommissie (AAC).

Als onderdeel van het overgangsbeleid niveau 4 is afgesproken dat in vijf jaar tijd 975 collega’s naar de politiedoorstroomopleiding niveau 5 (hbo) worden gestuurd. Voor 2019 is het aantal van 175 afgesproken. De werkgever stuurde afgelopen jaar echter nul(!) collega’s naar die doorstroomopleiding. Reden daarvoor is dat de korpsleiding de afspraak anders uitlegt en zegt dat het gaat om doorstroom naar een ‘hbo-functie’. De ACP vindt dat een niet uitlegbaar standpunt. Die doorstroom is er immers al jaren en daar hoeft dus geen afspraak over te worden gemaakt.

Het is duidelijk dat de korpsleiding terugkrabbelt, omdat ze van mening is dat de afspraak te veel capaciteit kost. De ACP wil dat niet laten gebeuren en wil daarom naar de Advies- en Arbitragecommissie stappen. De ACP wil gaan voor arbitrage, omdat de commissie dan een bindende uitspraak doet. Voordat die stap kan worden genomen, moet wel eerst de juiste inhoud van het geschil worden vastgesteld in een extra vergadering van het CGOP. Die vergadering vindt op 15 juli plaats. Uiteraard wordt over het vervolg hiervan opnieuw gecommuniceerd op de ACP-website.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN