ACP | Politievakbond ACP

Veelgestelde vragen over ANW

Op deze pagina vind je een overzicht van enkele veelgestelde vragen (FAQ) over ANW.

Wat is ANW-compensatie?

Tot 1 mei 2018 geeft de pensioenregeling van het ABP achtergebleven partners van (politie)ambtenaren aanspraak op een extra uitkering bovenop hun nabestaandenpensioen. Dit recht bestaat als ze niet in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Vanaf 1 mei 2018 komt de ANW-compensatie in de ABP-regeling te vervallen. Verschillende partijen, waaronder de ACP, zijn hard op zoek geweest naar een alternatief. Het resultaat daarvan is dat jij je nu via het korps aanvullend kunt verzekeren voor een ANW-hiaat bij verzekeraar Loyalis. Deze verzekering sluit naadloos aan op de vervaldatum van de ANW-compensatie via pensioenfonds ABP. De keuze is geheel aan jou of je deelneemt aan de verzekeringsmogelijkheid bij Loyalis. De noodzaak tot bijverzekeren is afhankelijk van je persoonlijke situatie, zoals het inkomen van je partner en vaste lasten.

Waarom moet ik een afstandsverklaring tekenen als ik niet wil deelnemen aan de ANW-hiaatverzekering van Loyalis?

Het korps is wettelijk verplicht bij de aanbiedingsbrief een standaard afstandsverklaring mee te sturen. De werkgever biedt je immers de mogelijkheid om je via Loyalis te verzekeren voor een ANW-hiaat. Met de afstandsverklaring kun je de werkgever expliciet laten weten dat je niet wil deelnemen aan de verzekering. Stuur je de verklaring niet in, dan heeft dat geen gevolgen behalve dat je nog enkele keren een rappel ontvangt. Het korps moet namelijk kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om iedereen de kans te geven een afstandsverklaring in te sturen. Deelname aan de verzekeringsmogelijkheid bij Loyalis gebeurt alleen als je je daarvoor expliciet hebt aangemeld.

Kunnen gepensioneerden zich ook bijverzekeren via de vrijwillige ANW-hiaatverzekering die de werkgever aanbiedt?

Voor de ANW-hiaatverzekering die de werkgever samen met Loyalis aanbiedt, wordt premie ingehouden op het salaris. Daarom kunnen gepensioneerden niet deelnemen aan deze specifieke verzekering. Wel kan men een particuliere verzekering afsluiten. Dat kan bij Loyalis, maar ook bij andere verzekeraars en voor lagere tarieven.

Een ANW-hiaatverzekering is een risicoverzekering, wat betekent dat?

Een risicoverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico, in dit geval het risico van overlijden. Een risicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Er wordt geen kapitaal opgebouwd. De verzekering keert niets uit, als je aan het eind van de looptijd van de verzekering niet bent overleden. Dit geldt ook voor de betaalde premies. Die krijg je niet terug.

De datum waarop de ANW-compensatie uit de ABP-pensioenregeling vervalt, wordt uitgesteld tot 1 mei 2018. Verschuift daarmee ook de ingangsdatum voor eventuele deelname aan de ANW-verzekering van Loyalis?

Collega’s die zich al in december of januari voor de aanvullende ANW-verzekering via Loyalis hebben aangemeld, kunnen de werkgever tot 16 februari laten weten dat ze de ingangsdatum daarvan willen verschuiven van 1 februari naar 1 mei. Daarover ontvangen de collega’s in kwestie een persoonlijk bericht van de werkgever. Om doorlopend verzekerd te blijven – aansluitend op de gewijzigde pensioenregeling van het ABP – moet de verzekering voor 30 april 2018 worden afgesloten. Dat gebeurt dan zonder medische keuring. Als je je later aanmeldt, kun je geconfronteerd worden met medische waarborgen. Nogmaals, de keuze is geheel aan jou of jij de vrijwillige ANW-hiaatverzekering van Loyalis afsluit.

Is het verstandig om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten?

Dat is geheel afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zo staat tegenover het wegvallen van de ANW-compensatie uit de ABP-pensioenregeling een hogere opbouw van het nabestaandenpensioen (vanaf 1 januari 2018). Behalve de vraag hoeveel nabestaandenpensioen de achterblijvende partner ontvangt bij overlijden van zijn of haar wederhelft voor de AOW-richtdatum is het onder meer relevant of er andere inkomensbronnen zijn of vermogen. De keuze om je bij te verzekeren en op welke wijze je dat doet is geheel aan jou. Je bepaalt uiteindelijk zelf of je al dan niet deelneemt aan de ANW-hiaatverzekering via Loyalis of bijvoorbeeld een levensverzekering bij een willekeurige andere verzekeraar. Voordeel van Loyalis is dat er geen medische toets plaatsvindt bij de acceptatie. Laat je bij jouw keuze vooral informeren door het ABP, een pensioenambassadeur in je eenheid of desgewenst een eigen financieel adviseur.

Wat houdt de coulanceregeling van het ABP in?

Het ABP heeft een coulanceregeling afgekondigd om te voorkomen dat het wegvallen van de ANW-compensatie tot schrijnende situaties leidt. Deze regeling is bedoeld voor deelnemers die ongeneeslijk ziek zijn en deelnemers die om andere redenen onverzekerbaar zijn of alleen verzekerbaar tegen een dubbele premie. Deze uitbreiding is niet van toepassing op deelnemers die zich via een door hun werkgever afgesloten mantelcontract toch kunnen verzekeren.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.