ACP | Politievakbond ACP

Veelgestelde vragen over ANW

Op deze pagina vind je een overzicht van enkele veelgestelde vragen (FAQ) over ANW.

Wat is ANW-compensatie?

Tot 1 februari 2018 geeft de pensioenregeling van het ABP achtergebleven partners van (politie)ambtenaren aanspraak op een extra uitkering bovenop hun nabestaandenpensioen. Dit recht bestaat als ze niet in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Vanaf 1 februari 2018 komt de ANW-compensatie in de ABP-regeling te vervallen. Verschillende partijen, waaronder de ACP, zijn hard op zoek geweest naar een alternatief. Het resultaat daarvan is dat jij je nu via het korps aanvullend kunt verzekeren voor een ANW-hiaat bij verzekeraar Loyalis. Deze verzekering sluit naadloos aan op de vervaldatum van de ANW-compensatie via pensioenfonds ABP. De keuze is geheel aan jou of je deelneemt aan de verzekeringsmogelijkheid bij Loyalis. De noodzaak tot bijverzekeren is afhankelijk van je persoonlijke situatie, zoals het inkomen van je partner en vaste lasten.

Waarom moet ik een afstandsverklaring tekenen als ik niet wil deelnemen aan de ANW-hiaatverzekering van Loyalis?

Het korps is wettelijk verplicht bij de aanbiedingsbrief een standaard afstandsverklaring mee te sturen. De werkgever biedt je immers de mogelijkheid om je via Loyalis te verzekeren voor een ANW-hiaat. Met de afstandsverklaring kun je de werkgever expliciet laten weten dat je niet wil deelnemen aan de verzekering. Stuur je de verklaring niet in, dan heeft dat geen gevolgen behalve dat je nog enkele keren een rappel ontvangt. Het korps moet namelijk kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om iedereen de kans te geven een afstandsverklaring in te sturen. Deelname aan de verzekeringsmogelijkheid bij Loyalis gebeurt alleen als je je daarvoor expliciet hebt aangemeld.

Kunnen gepensioneerden zich ook bijverzekeren via de vrijwillige ANW-hiaatverzekering die de werkgever aanbiedt?

Voor de ANW-hiaatverzekering die de werkgever samen met Loyalis aanbiedt, wordt premie ingehouden op het salaris. Daarom kunnen gepensioneerden niet deelnemen aan deze specifieke verzekering. Momenteel wordt wel overleg gevoerd over de mogelijkheden om een soortgelijke verzekering voor gepensioneerden in het leven te roepen. Gepensioneerden die zich met ingang van 1 februari 2018 willen verzekeren, omdat hun partner jonger is dan de AOW-leeftijd, zouden vooralsnog aanbiedingen van andere verzekeraars moeten vergelijken en daaruit een keuze kunnen maken.

Een ANW-hiaatverzekering is een risicoverzekering, wat betekent dat?

Een risicoverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico, in dit geval het risico van overlijden. Een risicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Er wordt geen kapitaal opgebouwd. De verzekering keert niets uit, als je aan het eind van de looptijd van de verzekering niet bent overleden. Dit geldt ook voor de betaalde premies. Die krijg je niet terug.

Is het verstandig om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten?

Dat is geheel afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zo staat tegenover het wegvallen van de ANW-compensatie uit de ABP-pensioenregeling een hogere opbouw van het nabestaandenpensioen (vanaf 1 januari 2018). Behalve de vraag hoeveel nabestaandenpensioen de achterblijvende partner ontvangt bij overlijden van zijn of haar wederhelft voor de AOW-richtdatum is het onder meer relevant of er andere inkomensbronnen zijn of vermogen. De keuze om je bij te verzekeren en op welke wijze je dat doet is geheel aan jou. Je bepaalt uiteindelijk zelf of je al dan niet deelneemt aan de ANW-hiaatverzekering via Loyalis of bijvoorbeeld een levensverzekering bij een willekeurige andere verzekeraar. Voordeel van Loyalis is dat er geen medische toets plaatsvindt bij de acceptatie. Laat je bij jouw keuze vooral informeren door het ABP, een pensioenambassadeur in je eenheid of desgewenst een eigen financieel adviseur.

De datum waarop de ANW-compensatie uit de ABP-pensioenregeling vervalt, wordt uitgesteld tot 1 mei 2018. Verschuift daarmee ook de ingangsdatum voor eventuele deelname aan de ANW-verzekering van Loyalis?

Collega’s die zich al in december of januari voor de aanvullende ANW-verzekering via Loyalis hebben aangemeld, kunnen de werkgever tot 16 februari laten weten dat ze de ingangsdatum daarvan willen verschuiven van 1 februari naar 1 mei. Daarover ontvangen de collega’s in kwestie een persoonlijk bericht van de werkgever. Om doorlopend verzekerd te blijven – aansluitend op de gewijzigde pensioenregeling van het ABP – moet de verzekering voor 30 april 2018 worden afgesloten. Dat gebeurt dan zonder medische keuring. Als je je later aanmeldt, kun je geconfronteerd worden met medische waarborgen. Nogmaals, de keuze is geheel aan jou of jij de vrijwillige ANW-hiaatverzekering van Loyalis afsluit.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close