Juridisch advies

Rechtshulp civiel recht

Er kunnen verschillende situaties ontstaan waarbij politiemedewerkers wegens de uitvoering van hun werk te maken krijgen met het civiel recht. (Ook wel burgerlijk recht genoemd).

Burgers kunnen jou als politiemedewerker bijvoorbeeld aansprakelijk stellen voor de schade die ze hebben geleden als gevolg van een aanrijding, waarbij jij betrokken bent geweest tijdens de uitoefening van je functie.

ACP-leden kunnen ook in een dergelijke situatie bij de ACP aankloppen voor juridische rechtshulp.

Juridische hulp nodig?

> Schakel jouw individuele belangenbehartiger in

Of

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan