Akkoord over aanvullend loopbaanbeleid doorgestroomde surveillanten

Akkoord over aanvullend loopbaanbeleid doorgestroomde surveillanten

5 jun 2020, cao

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over aanvullend loopbaanbeleid voor de huidige agenten die na een basispolitieopleiding tot surveillant (MBO2-niveau) met succes een doorstroom-politieopleiding tot politiemedewerker (MBO3-niveau) hebben gevolgd. Zij krijgen door deze nieuwe afspraken aanspraak op een mogelijkheid om zich te kwalificeren voor seniorfuncties op MBO4-niveau.

Het aanvullende loopbaanbeleid is bedoeld voor twee groepen collega’s.

Doorstroomopleiding N3 voltooid en geplaatst als generalist

Medewerkers in deze categorie krijgen eenmalig de mogelijkheid om zich aan te melden voor toelating tot het Niveau 4-kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (kortweg het N4-traject). Aanmelding is mogelijk van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Nog bezig met de doorstroomopleiding N3 (uiterlijk gestart in 2020)

Medewerkers in deze categorie kunnen zich aanmelden voor toelating tot het Niveau 4-kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (kortweg het N4-traject) zodra ze de doorstroom-politieopleiding tot Politiemedewerker hebben voltooid en zijn aangesteld als generalist.

Traject nog in ontwikkeling

Collega’s die worden toegelaten tot het N4-traject krijgen op enig moment tussen 2021 en eind 2028 de gelegenheid zich te kwalificeren voor seniorfuncties op MBO4-niveau. Wat daarbij komt kijken en hoe dat in zijn werk kan gaan wordt momenteel nog ontwikkeld in samenwerking met de Politieacademie. Hierover volgt later meer informatie.

De volgorde bij het benutten van het traject wordt bepaald door het aantal politiedienstjaren: de collega’s met de meeste dienstjaren komen het eerst aan de beurt.

Solliciteren

Het succesvol afleggen van het N4-traject bezorgt deelnemers een kwalificatie voor het solliciteren op seniorfuncties (schaal 8). In september 2020 gaan de bonden en de werkgever zich gezamenlijk beraden over aanvullende beleidsafspraken die de bereikbaarheid van een seniorfunctie voor deze collega’s wellicht nog meer kunnen bevorderen.

Lees ook

Beleidsregel doorstroom met doorstroomopleiding

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN