Alert blijven op uitvoering CAO 2018-2020

Alert blijven op uitvoering CAO 2018-2020

19 mrt 2020, cao

Bij het afsluiten van de CAO 2018-2020 was één ding helder: we bewaken de uitvoering van deze CAO als nooit tevoren. Afgelopen maand stuurden de ACP samen met de andere bonden de minister een brief met het verzoek om op korte termijn een (monitorings)overleg te hebben over een aantal CAO-onderwerpen waar onvoldoende vaart mee wordt gemaakt. Daarbij bijzondere aandacht voor het sociaal maximum, loopbanen en de RPU. Op veel andere punten zijn goede vorderingen gemaakt.

Sociaal maximum

Voor een betere balans in werk en privé werd in de zomer van 2019 overeenstemming bereikt over het instrument ‘sociaal maximum’. De beoogde invoeringsdatum was 1 april 2020. De werkgever schoof dat al snel op de lange baan en zegt dat introductie pas in september kan, omdat er anders te weinig tijd is om planners, leidinggevenden en medewerkers goed te informeren. Ook de bonden vinden goede communicatie belangrijk, maar volgens hen hoeft dat een snelle start met het sociaal maximum niet in de weg te staan. In de brief aan de minister vragen we daarom om vast te houden aan de oorspronkelijke datum. Er komt immers een drukke periode aan vol evenementen. En hoewel de corona-crisis een streep zet door veel evenementen, ziet het er niet naar uit dat de – toch al torenhoge roosterdruk –vermindert. Niet voor niets is de politie aangemerkt als een vitale en dus cruciale dienst. Het verzoek om snelle invoering van het sociaal maximum blijft dan ook staan.

Herbezetting Regeling Partieel Uittreden (RPU)

Veel teams hebben te maken met onderbezetting. In de CAO 2018-2020 spraken de bonden met de werkgever af dat het geld dat vrijkomt doordat collega’s gebruik maken van RPU, wordt gebruikt voor herbezetting. Dit budget is uitsluitend bedoeld voor dat doel. Momenteel zijn de mogelijkheden voor herbezetting beperkt (o.a. vanwege onderbezetting in veel teams, waardoor er onvoldoende capaciteit is om de ontstane vacatureruimte in te vullen). Overleg over dit onderwerp loopt daardoor voortdurend spaak. Toch vinden we dat de systematiek van herbezetten én mogelijke alternatieven nu al kunnen worden uitgewerkt. In onze brief roepen we de werkgever op om ervoor te zorgen dat de systematiek in de eerste helft van 2020 klaar is.

Loopbanen

In de cao 2015-2017 is afgesproken dat er voor alle functies een eerste loopbaanpad komt. Via de afspraken in de huidige cao is dat voor de politieopleiding op niveau 4 gedaan en niveau 5 lijkt bijna afgerond. Niveau 2 ligt echter stil omdat het korps eerst een visie op dat niveau wil ontwikkelen. Wij hebben de werkgever laten weten dat de visie niet nodig is om het loopbaanpad voor niveau 2 vast te stellen. Eventuele aanpassingen op basis van de visie, kunnen altijd nog worden gemaakt in een latere fase.

Doorgroeimogelijkheden

De bonden herinneren de werkgever tot slot nog aan de vorige cao (2015-2017), waarin is afgesproken dat er voor alle functies een eerste loopbaanpad komt. Dat helpt om collega’s perspectief te bieden en maakt het voor individuele collega’s makkelijker om te vragen hoe zij in hun groei worden gefaciliteerd .

De nieuwe CAO

De politiebonden starten op korte termijn met de inzet voor een nieuwe CAO, die in gaat vanaf januari 2021. We verwachten dat ook de werkgever op tijd voorbereidingen treft. Zodat een belangrijke dienst als de politie tijdig de nieuwe CAO krijgt die men verdient.

Alle vragen over de voortgang

In onze brief aan de minister en de bijlage lees je meer over de voortgang en onze vragen aan de minister. Voor een overzicht van CAO-afspraken die al zijn uitgevoerd en nog in gang moeten worden gezet, kijk je op acp.nl/cao

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN