Nieuwe CAO-afspraak: dagroosters voortaan 7 dagen van tevoren vastgesteld

Nieuwe CAO-afspraak: dagroosters voortaan 7 dagen van tevoren vastgesteld

28 feb 2019, barp

In de CAO Politie 2018-2020 is afgesproken dat de dagroosters per 1 maart 2019 7 dagen van tevoren worden vastgesteld. Tot nu toe was dat 4 dagen. Doel van deze afspraak is meer rust in de roosters te krijgen, waardoor het makkelijker wordt privé en werk beter op elkaar af te stemmen.

Zodra het rooster is vastgesteld, kan dit alleen gewijzigd worden als de medewerker daar zelf mee instemt, zoals in artikel 12 Barp is bepaald. Wat betreft de verschuivingstoelage, toepassing CAO-compensatie en overuren verandert er niets. Hiervan is pas sprake wanneer wijzigingen in het vastgesteld dagrooster binnen vier dagen worden uitgevoerd. Ook voor de urenregistratie in BVCM verandert er niets.

Wijziging vastgesteld dagrooster per 1 maart 2019 Instemming medewerker Verschuivingstoelage en/of CAO-compensatie Extra uren op verzoek werkgever
1 t/m 4 dagen van tevoren Ja Ja, mits aan de orde Overuren
5 t/m 7 dagen van tevoren Ja Nee Meeruren

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN