ACP | Politievakbond ACP

Nieuwe CAO-afspraak: dagroosters voortaan 7 dagen van tevoren vastgesteld

In de CAO Politie 2018-2020 is afgesproken dat de dagroosters per 1 maart 2019 7 dagen van tevoren worden vastgesteld. Tot nu toe was dat 4 dagen. Doel van deze afspraak is meer rust in de roosters te krijgen, waardoor het makkelijker wordt privé en werk beter op elkaar af te stemmen.

Zodra het rooster is vastgesteld, kan dit alleen gewijzigd worden als de medewerker daar zelf mee instemt, zoals in artikel 12 Barp is bepaald. Wat betreft de verschuivingstoelage, toepassing CAO-compensatie en overuren verandert er niets. Hiervan is pas sprake wanneer wijzigingen in het vastgesteld dagrooster binnen vier dagen worden uitgevoerd. Ook voor de urenregistratie in BVCM verandert er niets.

Wijziging vastgesteld dagrooster per 1 maart 2019 Instemming medewerker Verschuivingstoelage en/of CAO-compensatie Extra uren op verzoek werkgever
1 t/m 4 dagen van tevoren Ja Ja, mits aan de orde Overuren
5 t/m 7 dagen van tevoren Ja Nee Meeruren

Afspraken CAO 2018-2020

Wij houden je continu op de hoogte van de voortgang van CAO-afspraken. Bekijk wanneer de afspraken worden ingevuld en uitgevoerd per CAO-thema:

 

 

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.